Styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm (Foto: Renate Madsen)

– Vi trenger handling, tiltak og prosjekter

INNLEGG: Vi er ikke på jakt etter straff, men stimulering, skriver Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dette innlegget ble først publisert på Jørgen Karlstrøms Facebook-side, den 25. november 2019. Ballade gjengir en redigert versjon av innlegget etter avtale med Karlstrøm.

Trine Skei Grande sier til Ballade at hun forventer økt kvinneandel i orkestrenes repertoarer. Det er fint, men det vi trenger nå er ikke bare forventninger og økt bevissthet om problemstillingen. Vi trenger handling, tiltak og prosjekter.

De nødvendige tiltakene ligger heldigvis helt oppe i dagen i resultatene fra undersøkelsen vi i Norsk Komponistforening har gjort:

1. Spill mer ny musikk, da stiger kvinneandelen.

2. Lag bedre rapporteringsrutiner for de aktuelle institusjonene. Instititusjonene rapporterer til Kulturdepartmentet, som med bedre oversikt og informasjon vil ha bedre mulighet å følge opp disse spørsmålene.

3. Bruk institusjonenes tilskuddsbrev til å signalisere klare, men overordnede mål og forventninger til nyskaping og likestilling.

Hvis ministeren kan si på ballade.no at hun har en overordnet forventning til institusjonene, så burde hun kunne skrive det i et brev. Å stille krav om nyskaping og likestilling til institusjoner som mottar hundrevis av millioner av fellesskapets midler handler ikke om å frata kunstnerisk frihet, det handler om å GI kunstnerisk frihet til levende kunstnere, kvinner som menn.

Om ikke Kulturdepartementet ønsker å stille tydeligere krav, kan de begynne noe mer forsiktig, med å følge opp hva de selv har skrevet i de eksisterende tilskuddsbrevene til institusjonene (vår utheving):

«Det overordnede målet for bevilgningene til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det viktig å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. (…)»

Formuleringen er hentet i tilskuddsbrevet for et av orkestrene fra 2016.

Det er åpenbart at departementet setter nyskaping, likestilling og ulike grader av mangfoldighet høyt på agendaen for sine tildelinger, og vi tror at krav eller andre tiltak som stimulerer at økosystemet som et levende musikkfelt er, blir ivaretatt, er riktig.

Med repertoarundersøkelsen ønsket vi å opprette en konstruktiv dialog med det utøvende miljøet og bevilgende myndigheter, basert på innsikt i hva institusjonene til sammen og hver for seg, holder på med.

Vi er nå i gode samtaler med utøvermiljøene, og håper at også departementet kommer ende mer aktivt på banen, ikke i form av straff, men i form av gode rammer for konkrete tiltak.

Av Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev