Innsiden av et flygel (Foto: Wikimedia Commons)

Vet du hvor man finner flygelflageoletter?

Norsk-svensk samarbeidprosjekt har spilt inn, og publisert kart over flageoletter på flygel.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I januar ble nettsiden pianoharmonics.com lansert. På siden finner du blant annet en oversikt over alle flygelets flageoletter.

Bak prosjektet står den norske musikeren og komponisten Martin Rane Bauck, som har stått for innholdet på nettsiden, den svenske pianisten Jonas Olsson som har spilt inn lydeksempler, og Johan Svensson, som har gjort den tekniske behandlingen av lydmaterialet på siden.

700 innspilte overtoner
Ifølge Olsson har flageolettene på flygel, i motsetning til en rekke andre instrumenter, aldri tidligere blitt kartlagt og systematisert. Det var dermed nybrottsarbeid de tok til med da arbeidet med nettsiden begynte for drøye to år siden.

– Det første vi gjorde var å spille inn lydfilene på et bra Steinway-flygel i en kirke i Oslo. Deretter har vi brukt tiden på å bearbeide vi dem, og fikk satt opp siden, sier han.

Olsson sto for innspillingen av lydene. I alt intensive 700 innspillinger over to dager. Men hva er egentlig disse lydene som ble spilt inn?

Wikipedia forklarer det slik:

Flageolett (uttales [flasjålet’t]) på strengeinstrumenter er en fløyte- eller plystreaktig overtone man får når man berører strengens naturlige delingspunkter mens den spilles. Strengen skal ikke presses mot gripebrettet, bare berøres nok til at strengens grunnfrekvenser stoppes, og overtonefrekvensene fremheves.

– Det er komplekst, utdyper Olsson, og beskriver overtonen som lyden som er i mellom.

– Det er mikrotonalitet, uten noen tempererte stemninger. Det er en lyd man ikke ellers kan få frem ved å slå ned tangentene på pianoet.

– Hvorfor ville dere kartlegge disse lydene?

– Jeg har alltid vært interessert i å finne nye spilleteknikker. Og jeg liker det å systematisk kunne utforske nye teknikker på den måten vi har gjort her.

For komponister og pianister
Han hinter med andre ord til at det også kan komme flere liknende kartlegginger , men foreløpig er det altså den nylanserte siden som gjelder.

På siden gjennomgås, i form av et kart, over hvor på strengene de ulike flageolettene er å finne, på ulike instrumenter, med tilhørende lydeksempel for at flere skal få kunnskap om hvor lydene finnes. Og altså hvordan det låter.

– Hvem har dere laget siden for?

– I første omgang er den ment for pianister og komponister. For komponister er dette en teknikk som ofte anvendes, men det har hittil altså ikke fantes noe samlet referanseverk som dette å skrive ut fra. For pianistene vil det bli lettere å finne dem når de skal spille, ettersom vi viser plasseringen for ulike instrumenter.

Samarbeidspartnerne Bauck og Svensson har for øvrig også komponert et pianostykke til Olsson der nettopp flageolettspill inngår i verket.

Åpen side
Arbeidet med kartleggingen og selve nettsiden har vært fullfinansiert av Konstnärsnämnden i Sverige, Helge Ax:son Johnsons stiftelse og Steinway Norge. Nettsiden er åpen og gratis å bruke for alle.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev