Ung Nordisk Musikk.-logo, 2003

Ung Nordisk Musikk festival 2008

Sju komponister fra hvert nordisk land får fremført sine verk under UNM. Les om kravene for å være med i utvelgelsen her.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ung Nordisk Musikk (UNM) er en årlig festival for unge, nordiske komponister og musikere. Festivalen arrangeres på omgang i de nordiske land og neste festival arrangeres i Oslo i perioden 30. august til 5. september 2008. Ensemblene Oslo Sinfonietta og Asamisimasa vil delta, i tillegg til Det Norske Solistkor, nordiske gjestemusikere og andre ensembler.

Festivalen vil i tillegg til konserter også inneholde forelesninger/workshops med Cecilie Ore, Manos Tsangaris og Rolf Wallin.

En kvalifisert og uavhengig jury plukker ut norske deltagere fra de innsendte bidrag. Sju komponister deltar fra hvert land og får fremført sine verk. Det er i år ikke anledning til å sende inn orkesterverk.

Med dette inviteres det til å sende inn bidrag for vurdering.

Krav til deltakelse

— Komponisten må være 30 år eller yngre (unntak kan gjøres hvis man fortsatt studerer.)
— Komponisten må være norsk statsborger eller hvis ikke; ha sitt virke/studere i Norge

Krav til innsendelsen

— Det kan sendes inn (maks) to verk til juryering. (For ensembler som sinfonietta, kor, mindre kammerensembler, soloverk, elektroakkustiske verk ol)
— For instrumentalmusikk sendes det inn partiturer (Evt. innspilling kan legges ved hvis ønskelig).
— Partiturer skal være innbundet, løsark aksepteres ikke.
— For elektroakustisk musikk sendes det inn CD.
— Partiturer og CDer sendes i 3 anonymiserte eksemplarer for hvert verk
— Innsendelsen følges av opplysninger om; navn, fødselsdato, eventuelt studiested, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

Innsendelser som ikke tilfredsstiller disse kriterier kan ikke regne med å komme i betraktning.

Fordi UNM-festivalen drives idealistisk og med begrensede midler, tas det forbehold om at uttatte verk kan risikere å ikke bli spilt av arrangementstekniske årsaker. Det hører imidlertid til unntakene at dette skjer.

For de uttatte komponistene dekker UNM reise og opphold. For de som eventuelt har bosted utenfor Norden dekkes reise innenfor Norden. Det forventes at alle de deltakende komponister er tilstede på arrangementene under hele festivalen.

Man regnes som norsk UNM-medlem hvis en har sendt inn verk ett eller begge de to siste år. Det vil si på årsmøtet i 2008 kan komponister som sendte inn verk i 2007 og 2008 delta og ha stemmerett. Ønsker man ikke å ha denne retten må man skriftlig gi beskjed om dette i innsendelsen.

Frist for innsendelse er onsdag 9. januar 2007 (poststemplet gjelder).

Send til

UNM v/Ny musikk
Tollbugt. 28, 0157 OSLO

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev