Ultima 09 (Foto: Rune Kongsro)

Ultima-sjef på plass i januar?

I løpet av oktober utlyser styret for Ultima jobben som direktør og kunstnerisk leder etter Geir Johnson. Etterfølgeren kan være på plass allerede rett over nyttår.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tellef Øgrim
— Det er flott at vi har en konstruktiv debatt om hva Ultima-festivalen skal være.
Slik kommenterer Ultimas styreleder Stein Olav Henrichsen debatten om Ultimas framtid som kom etter et intervju med Ultimas direktør Geir Johnson her på Ballade under årets festival. Johnson har vært sykemeldt fram mot årets Ultima, som har vært ledet av Lars Petter Hagen.
Johnsons (tredje) åremålsperiode løper i følge avtalen ut 2010.
Nå opplyser Henrichsen at Ultimas styre i løpet av oktober i år vil gå bredt ut med en utlysning av stillingen som direktør og kunstnerisk leder.
— Vi håper å ha besatt stillingen rett over nyttår, sier han.
I så fall kan den nye lederen for Norges viktigste samtidsmusikkfestival rekke å ta kunstnerisk og arrangementsmessig kontroll over festivalen høsten 2010.
— Neste års festival blir naturlig nok en overgang mellom to direktører. Hvordan ansvaret mellom de to legges er per i dag ikke avklart, sier Henrichsen.
Styret kommer ikke til å stille en så tidlig tiltredelse som januar som noe krav. Grunnen er at utlysningen går bredt ut internasjonalt såvel som sjangermessig.  
— Vi lyser ut jobben bredt og håper å tiltrekke oss tunge kandidater fra internasjonalt kunstliv, sier styrelederen, som karakteriserer Ultima som et lokomotiv for samtidsmusikken i Norge og et viktig springbrett for så vel komponister som utøvere.
Likevel vil ikke Henrichsen begrense sine forhåpninger om ny Ultima-sjef til musikkfeltet. På spørsmål om det kan tenkes å bli en person fra en annen kunstart svarer Henrichsen at han «ikke ønsker å legge noen begrensninger nå på hvem eller hva slags person det skal være».
Han peker også på at det har vært og er samtaler om samarbeid mellom Ultima og festivaler innen andre kunstformer, for eksempel Nationaltheatrets Samtidsfestival.
Bilder fra Ultima 09
(Alle bilder: Rune Kongsro)

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev