Knut Vaage (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

Spesialdesignet lydfabrikk i Frisk Pust-regi

– Jeg er spent nå på hvordan musikken blir mottatt av musikantene, sier Knut Vaage. Han skal for første gang høre Skjold Skoles Musikkorps øve på stykket hans «Lydfabrikken». Stykket er skrevet spesielt for Skjold, og er det første stykket som skal ha premiere i prosjektet Frisk Pust. Denne store, nye satsningen, som er et samarbeid mellom mellom Norges Musikkorpsforbund, Ny Musikk og Torstein Aagaard-Nilsen, har som mål å frembringe mer nyskrevet norsk musikk for skolekorps.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Tone Sæle, nettredaktør, Norges Musikkorpsforbund

Målet er i første omgang å få 16 nye verk for korps i løpet av de neste fire årene, og første komponist i ilden er altså Knut Vaage. Vaage har skrevet lite for korps tidligere, men fikk i år Edvard-prisen fra TONO for brassband-stykket «Graffiti». Han har også skrevet en marsj, og et større verk for janitsjar, «Breaking another Wall».

Det har ikke vært tradisjon for norske komponister til å skrive for korps, det virker som det til tider blir sett litt ned på i resten av Musikk-Norge. Har denne trenden snudd seg de siste årene?

— Det tror jeg nok at den har. For meg har det å skrive for korps gitt mersmak, og møtet med korpsmiljøet har gitt svært positive erfaringer. Musikerne holder et høyt nivå, og jeg liker det sosiale korpsene representerer. Faglig sett er det like store utfordringer som med andre ensembler, det er uansett vanskelig å få musikk til å fungere. Det er dessuten imponerende hvordan jeg er blitt tatt imot med åpne armer i korpsmiljøet.

Samtidsmusikk har vært mangelvare i norske korps, spesielt i skolekorpsene. Selv om Vaage insisterer på at musikk er musikk, har han gjort en del tilpasninger til målgruppen for å få det til å fungere.

–Jeg har tenkt vanskelighetsgrad, har holdt igjen korpsets fulle klangbredde, og brukt solister til å akkompagnere for å sikre stabilitet i verket. Klangfargen har jeg prøvd å holde slank. Jeg er spent på om disse tankene vil gi resultater. Jeg prøver også å putte noen utenom-musikalske knagger ungdommene kan henge seg opp i.

Et eksempel på en slik ikke-musikalsk knagg, er selve tittelen på stykket, Lydfabrikken. Man kan forestille seg at korpset kan høres ut som en motor som skal forsøke å starte. Mens vi står utenfor gymsalen på Skjold skole før øvingen skal begynne, blir det båret inn oljefat, bilhorn, rør og diverse andre ting som er blitt omskolert til slagverk for anledningen.

Billige effekter, med andre ord?

–Ja, og det er ting som er blitt brukt før. Man tager hva man haver. Det er ingen grunn til å ikke bruke slagverket fullt ut. De andre musikantene skal også bruke diverse effekter, som å spille på selve munnstykket, glissandoeffekter osv. Jeg ønsker en bred musikalsk palett å spille på. Musikantene må jo gå en vei selv for å synes at dette er gøy. De må bli med på å finne nye klanger. Det håper jeg ungdommen og gjør, og at de får det gøy mens de leter.

Før han begynte å komponere, hadde Vaage møte med NMF, og det lå en del kriterier til grunn, som at musikken skulle utvikle korpset og være tilpasset det utvalgte nivåets besetning. Dette synes ikke Vaage var et hinder.

–For meg er det naturlig å tenke pedagogisk, og det hindrer meg ikke i å uttrykke det jeg vil. Det er en glede å få være med på å utvikle repertoar for instrumentalister som ellers ikke blir så stimulert.

Før den første øvelsen sammen, er Vaage altså mest spent på hvordan musikken vil låte, og hvordan musikanten vil ta imot Lydfabrikken. Selv setter Vaage stor pris på at Frisk Pust legger opp til direkte møter mellom korps og komponist.

–Tror dette er det viktigste vi komponister kan gjøre, praktisk arbeid i felten. Det er her vi kan møte utøverne, og inspirere og bli inspirert. Komponister leverer, med unntak av i elektronisk musikk, halvfabrikater. Produktet er ikke fullendt før det blir spilt. Som i alle arbeidsmiljø er det viktig med godt klima, det vil i dette tilfelle si tillit mellom korps og komponist. På sikt kan vi være med og utvikle korpsene. Skrive inn og utvikle faglig med repertoaret. For eksempel er det lite fokus på dype treblåsere, eller doble rørbladsinstrumenter (obo og fagott). Vi kan bruke ny musikk til å stimulere korpsmiljøet, designe vanskelighetsgraden, og inspirere til nytenkning. Det er ikke tilfellet med mye av den musikken som allerede er laget for denne typen ensembler.

Inne i gymsalen vrimler det av musikanter, som blåser og hoier, banker og synger. Mannen som snakker varmt om å oppdage nye lyder, lager grimaser og må holde seg litt for ørene. Så ser han selv ironien i situasjonen, og ler.

Frisk Pust er et satsingsprosjekt mellom NMF, Ny Musikk og Torstein Aagaard-Nilsen for å få mer nyskrevet norsk musikk for skolekorps, og er et enkeltstående prosjekt rettet mot skolekorps. Det blir valgt ut komponister som skal samarbeide med et korps under utarbeidelsen av musikkstykket. Stykkene skal tilpasses de ulike nivåene korpsene har.

Målet er at fire nye komponister hvert år i løpet av de neste 3-4 årene skal knyttes opp mot Frisk Pust. Prosjektet skal finansieres gjennom eksisterende tilskuddsordninger som Norsk Kulturråd, Nytt repertoar, Norsk Komponistfond o.l

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.