Harald Sæverud - et ungdomsbilde (Foto: www.classicalcomposers.org)

Opprop om vern av Siljustøl

Nasjonalkomponisten Harald Sæverud brukte Siljustøleiendommen som inspirasjonskilde til sine arbeider i en årrekke frem til sin død i 1992. Svært mange av hans store nasjonale verker har blitt til på hans vandringer omkring på naturstiene som han anla etter en plan på Siljustøl. Siljustøl ble fredet av riksantikvaren i februar 2005, men det hindrer tydeligvis ikke byrådet i Bergen kommune i å ekspropriere en trasè til fordel for den lokale golfklubben. – Eiendommen vil kunne bli vandalisert ved store golfturneringer, frykter Bente Elisabeth Finserås, Njål Sparbo og Kjell Viig, som nå har tatt inititiativ til en protestkampanje rettet til Fylkesmannen i Hordaland.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Njål Sparbo, Bente Elisabeth Fineserås og Kjell Viig

Opprop om vern av vår nasjonalarv; Siljustøl

Bakgrunn

Nasjonalkomponisten Harald Sæverud brukte Siljustøleiendommen som inspirasjonskilde til sine arbeider i en årrekke frem til sin død i 1992. Svært mange av hans store nasjonale verker har blitt til på hans
vandringer omkring på naturstiene som han anla etter en plan på Siljustøl.

Etter Harald Sæverud sin død ga arvingene 2 seksjoner av Siljustøl til Bergen Kommune. Etter dette ble Fana golfklubb påbegynt. Golfklubben innlemmer i dag Siljustøl på 3 sider. Riksantikvaren fredet Siljustøl midlertidig i april 2003, og endelig i februar 2005.

Problemstilling

Siljustøleiendommen er av Harald Sæverud lagt opp til å være et naturstinett med èn inngang og èn utgang, nemlig den samme. Tanken er at allmennheten skal kunne besøke nasjonalmuseet og gå i Harald
Sæverud sine fotspor og følge naturstinettet. Det går helhetlig i en sirkel fra inngangen i nord gjennom øst og vest – ned i sør og tilbake igjen. Fana golfklubb har anlagt en bane med 18 hull. For å komme fra
øst til vest når man golfer vil det være kortest å gå eller kjøre over Siljustøl på tvers av det vernede naturstinettet. Dette på tross av at det er mulig å gå litt lenger rundt den fredede eiendommen i sør.

Byrådet i Bergen kommune har nå ekspropriert en trasè som krysser naturstinettet på tvers og som vil i hovedsak være i golfklubbens interesse.

Samtidig har Byrådet innvilget at kommuneadvokaten kan søke Fylkesmannen i Hordaland om å få påbegynne opparbeidelsen av trasèen.

Ulovlig vedtak ?

Harald Sæveruds eldste sønn har hyrt advokater. Disse bestrider at ekspropriasjonsvedtaket er gyldig. Access Advokatene har kontaktet Fylkesmannen med opplysninger som tilsier at ekspropriasjonsvedtaket må gjøres om og at forhåndstilsagn ikke må gis før vedtakets gyldighet er avklart. Fylkesmannsembetet har likevel fattet et slikt vedtak.

Access Advokatene arbeider derfor nå med å få domstolene til å overprøve gyldigheten.

Resultat av kryssende trasè

I dag er tanken at allmennheten skal kunne gå på et naturstinett i fotsporene til nasjonalkomponisten Harald Sæverud. Dette i tråd med hans intensjoner, til hans minne. På museet vil allmennheten få guidede turer hvor det vil bli spilt Harald Sæverud sin musikk nettopp på de stedene hvor han fikk sin inspirasjon til konkrete sanger. Allmennheten vil få anledning til å oppleve fredet, nasjonal kulturarv.

Den pukk- og grusbelagte «veien / stien » er tenkt å bryte rett inn i museumsnettet.

Problemet med «stien» er nå at Fana golfklubb har fått direkte trasè over Siljustøl. Eiendommen vil kunne bli vandalisert ved store golfturneringer.

OPPROP

Vi krever at Fylkesmannen i Hordaland umiddelbart gir forhåndstilsagnet oppsettende virkning inntil ekspropriasjonsvedtakets gyldighet er brakt på det rene.

Ditt engasjement er nødvendig for å få saken satt i et nasjonalt lys!

Alle som støtter dette oppropet bes å sende dette oppropet til Fylkesmannen i Hordaland på følgende mailadresse; postmottak@fmho.no – og med kopi til accessadvokat@yahoo.no.

DETTE HASTER!

Vennlig hilsen,

Bente Elisabeth Finserås, Njål Sparbo og Kjell Viig

Redaksjonell note fra Ballade: Mer om Siljustøl og aktivitetene der kan du lese på denne, denne og denne lenken fra Bergens Tidende.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev