Oslo Filharmonien

Et eget århundre: Landsdekkende symfoniorkestersamarbeid og jubileumsbok

I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har Norges symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra de siste 100 år. Prosjektet, som har fått tittelen «Et eget århundre», ledsages av en bok med artikler fra ledende norske musikkforskere – og historikere, som ytterligere vil belyse den musikk som er blitt skapt i Norges første hundre år med uavhengighet. – Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det siste århundre oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland, sier Morten Walderhaug i Musikkinformasjonssenteret til Ballade.

Kalender

Av Kyrre Tromm Lindvig

Prosjektet er initiert av Musikkinformasjonssenteret, og har blitt til i samarbeid med mange aktører. For første gang har man fått til et samarbeid mellom fem av Norges største symfoniorkestre, nemlig Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkestret, Oslo Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester. Disse vil i løpet av en periode på litt over et år spille 20 verk fra 20 norske komponister som virket i tidsrommet 1905 -2005.

I tillegg til orkestrenes innsats har også prosjektet fått støtte fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005 A/S, Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet, Lindemans Legat, Fond for lyd og bilde og NRK.

Musikken som vil bli presentert i denne omfattende musikkserien spenner fra Johan Halvorsens kroningskantate for Haakon VII til Asbjørn Schaatuns Actions, Interpolations and Analyses :Symphonies for Amplified bass-clarinet-solo, Large Emsemble (of Rewound Instruments) and Electronics.

Særlig er det blitt lagt vekt på å kaste lys på musikken som er blitt skrevet under Norges hundre første år som selvstendig stat, og denne musikalske perioden er bindeleddet mellom landets første store komponist Edvard Grieg og dagens samtidige orkestermusikk

— Målet er å presentere det beste innen norsk symfonisk musikk skrevet i tidsrommet 1905 til 2005, en spennende periode med mange stiluttrykk, fra senromantikk via impresjonisme og nasjonale strømninger til tolvtonemusikk og modernisme, forteller Morten Walderhaug, direktør ved Musikkinformasjonssenteret.

Komponistene som vil bli presentert i konsertserien er Johan Halvorsen, Gerhard Schjelderup, Hjalmar Borgstrøm, Leif Halvorsen, Arvid Kleven, Pauline Hall, Ludvig Irgens-Jensen, Fartein Valen, Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Finn Mortensen, Alfred Janson, Antonio Bibalo, Arne Nordheim, Olav Naton Thommessen, Ketil Hvosleff, Asbjørn Schaatun, Ragnar Söderling, Rolf Wallin og Lasse Thoresen.

Erling Guldbrandsen ved Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo medgir at utvelgelsesprosessen var alt annet enn lett.

— En musikalsk kanon måtte orientere seg etter de kunstneriske tyngdepunktene underveis gjennom århundret. Det var derfra kraftlinjene måtte strekkes. Da kunne vi ikke bare
tenke enkeltnavn; vi måtte dekke de sentrale bevegelser i hele århundrets musikk – som modernisme, nyromantikk, nasjonale og internasjonale strømninger, forteller Gulbrandsen.

Poenget bak utvelgelsen var at ingen hovedretninger burde falle ut.

— Så fikk heller én komponist i noen tilfeller stå for en hel retning eller generasjon. Selv om slik representasjon i kunsten egentlig er umulig, fordi enhver skapende sjel har sin egen, unike stemme, sier Gulbrandsen.

Prosjektet ”Et eget århundre” er altså to-delt: Orkesterserien som arrangeres i samarbeid med de fem symfoniorkestrene og den medfølgende boken, som inneholder artikler fra ledende norske musikkforskere – og historikere. I boken vil alle de komponistene som blir spilt får sin grundige presentasjon, og det vil også være historiske artikler om orkesterene og Norges musikkliv generelt.

Bokens redaktør er historiker og forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo, Erling Sandmo. Han er også kjent som musikkskribent i Morgenbladet og kritiker i NRK P2. I tillegg bidrar Hallgjerd Aksnes og Arvid Vollsnes, begge professorer ved Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo, Elef Nesheim, som er professor ved Norges Musikkhøyskole, Erling Gulbrandsen, 1. amanuensis ved Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo, Øivin Dybsand, cand.philol fra Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo samt Morten Walderhaug, direktør for Musikkinformasjonssenteret.

— Boken inngår som en integrert del av det bredt anlagte samarbeidsprosjektet med samme navn. Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det siste århundre oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland, forteller han.

Walderhaug påpeker også den kulturhistoriske relevansen dette prosjektet har.

— En viktig side ved ”Et eget århundre” er av mer kulturhistorisk art. Flere av verkene som inngår i serien fantes kun i manuskript. Musikkinformasjonssenteret har tatt ansvaret for å få renskrevetpartiturene og det øvrige orkestermaterialet, slik at musikken blir tilgjengelig i tråd med dagens kvalitetskrav til notebilde. Heretter vil dirigenter og orkestre lettere kunne innstudere og framføre dette repertoaret, avslutter han.

Her følger spilleplanen for «Et eget århundre»:

5.8.2004 og 7.8.2004: Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd. Trondheim Symfoniorkester, under Olavsfestdagene

2.9.2004: Pauline Hall: Verlaine-suite. Stavanger Symfoniorkester

16.9.2004: Harald Sæverud: Sinfonia Dolorosa. Trondheim Symfoniorkester

16.9.2004: Geirr Tveitt: Klaverkonsert nr. 4 – Nordljoskonserten. Bergen Filharmoniske Orkester

15.10.2004: Finn Mortensen: Konsert for klaver og orkester. Oslo Filharmoniske Orkester, under Ultima

21.10.2004: Fartein Valen: Sonetto di Michelangelo – Nenia – Cantico de Ringraziamento. Bergen Filharmoniske Orkester

28.10.2004: Arne Nordheim: Stormen – Suite. Oslo Filharmoniske Orkester

14.1.2005: Antonio Bibalo: Symfoni nr. 2. Kringkastingsorkestret

3.2.2005: Alfred Janson: Forspill – Konsert for fiolin og orkester. Oslo Filharmoniske Orkester

10.2.2005. Hjalmar Borgstrøm: Tanken – Symfonisk Digning. Trondheim Symfoniorkester

18.2.2005: Gerhard Schjelderup: Brand – Symfonisk Drama. Kringkastingsorkestret

2.3.2005: Leif Halvorsen: Markens Grøde (stumfilm etter Hamsuns roman). Oslo Filharmoniske Orkester

1.4.2005: Rolf Wallin: Klarinettkonsert. Trondheim Symfoniorkester

21.4.2005: Johan Halvorsen: Kantate til kroningen i 1906. Stavanger Symfoniorkester

22.4.2005: Asbjørn Schaathun: Actions, Interpolations and Analyses. Kringkastingsorkestret

28.4.2005: Ketil Hvoslef: Antigone – Symfoniske Variasjoner. Bergen Filharmoniske Orkester

12.5.2005: Ragnar Söderlind: Symfoni nr. 4. Kringkastingsorkestret

26.05.2005 og 27.5.2005: Arvid Kleven: Symfonisk fantasi & Lasse Thoresen: Konsert f. Hardingfele, nyckelharpa og orkester – Urfremføring. Stavanger Symfoniorkester (under Festspillene i Bergen)

4.6.2005: Olav Anton Thommessen: Et Glassperlespill – Urfremføring. Bergen Filharmoniske Orkester under Festspillene i Bergen

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev