Norsk Komponistforening logo

Nye søknadsfrister for støtteordninger tilknyttet Norsk Komponistforening

Fra og med 2007 gjelder nye søknadsfrister for NKFs støtte til musikkformål, i kategoriene støtte til festivaler og formidling, støtte til konserter og ekspress konsertstøtte. De nye fristene finner du her.

Kalender

Fra og med 2007 organiseres NKFs støtte til musikkformål slik:

Støtte til festivaler og formidling

Styret fordeler økonomisk tilskudd etter søknad til

— Festivaler hvor samtidsmusikk framføres

— Pedagogiske prosjekter og formidling i andre media; tidsskrifter, bøker, internett, kringkasting etc.

To søknadsfrister pr år: 1. juni og 1. november.

Støtte til konserter

Musikkfaglig utvalg fordeler økonomisk tilskudd etter søknad til

— Framføringsprosjekter (konserter)

To søknadsfrister pr år: 1. juni og 1. november.

NB! I overgangen til den nye ordningen har Musikkfaglig utvalg vedtatt en ekstra søknadsfrist 15. februar 2007. Søknader mottatt innen denne datoen behandles i slutten av februar. Søknader mottatt etter denne fristen behandles i første ordinære runde med frist 1. juni.

Ekspress konsertstøtte

Administrasjonen fordeler økonomisk tilskudd på inntil kr 5.000 pr medlem pr år, til gjennomføring av konserter med egne verk.

Søknader behandles fortløpende.

Alle søkere som oppfyller følgende kriterier, tilgodeses:

— Tilskuddet kan kun søkes av NKF-medlemmer enkeltvis.

— Tilskuddet kan kun tildeles én gang pr kalenderår pr medlem.

— Tilskuddet kan kun søkes til konserter hvor utøver og arrangør ikke mottar offentlig driftsstøtte, er statlig framføringsinstitusjon, eller driver profesjonell næring som konsertarrangør. Det kan ikke søkes til arrangementer som har funnet sted. Støtten kan kun søkes for ett prosjekt av gangen, og kan ikke overføres fra året før eller til året etter. Søknad sendes på eget skjema som kan lastes ned på www.komponist.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev