Norsk Komponistforening logo

Nye søknadsfrister for støtteordninger tilknyttet Norsk Komponistforening

Fra og med 2007 gjelder nye søknadsfrister for NKFs støtte til musikkformål, i kategoriene støtte til festivaler og formidling, støtte til konserter og ekspress konsertstøtte. De nye fristene finner du her.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Fra og med 2007 organiseres NKFs støtte til musikkformål slik:

Støtte til festivaler og formidling

Styret fordeler økonomisk tilskudd etter søknad til

— Festivaler hvor samtidsmusikk framføres

— Pedagogiske prosjekter og formidling i andre media; tidsskrifter, bøker, internett, kringkasting etc.

To søknadsfrister pr år: 1. juni og 1. november.

Støtte til konserter

Musikkfaglig utvalg fordeler økonomisk tilskudd etter søknad til

— Framføringsprosjekter (konserter)

To søknadsfrister pr år: 1. juni og 1. november.

NB! I overgangen til den nye ordningen har Musikkfaglig utvalg vedtatt en ekstra søknadsfrist 15. februar 2007. Søknader mottatt innen denne datoen behandles i slutten av februar. Søknader mottatt etter denne fristen behandles i første ordinære runde med frist 1. juni.

Ekspress konsertstøtte

Administrasjonen fordeler økonomisk tilskudd på inntil kr 5.000 pr medlem pr år, til gjennomføring av konserter med egne verk.

Søknader behandles fortløpende.

Alle søkere som oppfyller følgende kriterier, tilgodeses:

— Tilskuddet kan kun søkes av NKF-medlemmer enkeltvis.

— Tilskuddet kan kun tildeles én gang pr kalenderår pr medlem.

— Tilskuddet kan kun søkes til konserter hvor utøver og arrangør ikke mottar offentlig driftsstøtte, er statlig framføringsinstitusjon, eller driver profesjonell næring som konsertarrangør. Det kan ikke søkes til arrangementer som har funnet sted. Støtten kan kun søkes for ett prosjekt av gangen, og kan ikke overføres fra året før eller til året etter. Søknad sendes på eget skjema som kan lastes ned på www.komponist.no.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev