Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (Foto: NOSO/2013)

Fusjonen fullført

Det er fire år siden Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble etablert. I høst er prøveperioden over og fusjonen endelig.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble etablert gjennom en sammenslåing av Bodø Sinfonietta, Tromsø Symfoniorkester, Opera Nord og Musikkteateret i Bodø, i samarbeid med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge og Landsdelsmusikerne.

I fusjonsavtalen var man enige om å gjennomføre en prøveperiode før fusjonen ble gjort endelig. Prøveperioden er nå over, fusjonen er evaluert og alle parter er enige om å gjøre den permanent. Det betyr at musikene i Bodø Sinfonietta og Tromsø Kammerorkester, som er basen for NOSOs orkestervirksomhet nå er ansatt i NOSO AS. De tre ensemblene har ett styre og felles ledelse. Virksomhetene drives fra både Bodø og Tromsø, og forretningsadressen skal alternere mellom byene.

Direktør i NOSO, Tor Lægreid, oppsummerer prøveperioden som positiv, og hevder at det viktigste som har skjedd er at man har klart å fylle samfunnsoppdraget om å tilby den nordnorske befolkningen symfonisk musikk, opera og musikkteater på et tilfredsstillende nivå.

— Jeg er fornøyd med at kvaliteten er høy, og at folket i nord er glad for at vi er til, sier han til Ballade.

Økt tilskudd
I Statsbudsjettet for 2014 er NOSOs tildeling økt med 3,1 mill kr, som på grunn av midlene dette utløser regionalt tilsvarer 4,5 mill kr i økt driftsbudsjett.

Sammenliknet med de andre regionale symfoniorkestrene er NOSO økonomisk sett fremdeles det minste orkesteret. Det er også orkesteret med de høyeste reiseutgiftene. Likevel har orkesteret på fire år økt egenkapitalen fra null til seks millioner kroner.

— Hvorfor er dette mulig og ønskelig?

— Det har vært styrets ambisjon at egenkapitalen bør utgjøre ca. 10% av det totale driftsbudsjett, svarer Lægreid.

— Budsjettdisiplin, og noen reduserte prosjekter er hovedgrunnen til at det har vært mulig å bygge opp egenkapital, noe tilskuddspartene stimulerer oss til å gjøre.

Spesiell struktur
Det var en viss skepsis da orkesteret ble opprettet, særlig fra Tromsøs side, hvor musikerne hevdet [link id=64737 title=»de ikke var spurt «]i prosessen, og uttrykte bekymring for at tilskuddet som ble tilført i hovedsak ville gå til dekking av reisekostnader.

Lægreid medgir at driftskostnadene for orkesteret må skille seg fra de øvrige orkestrene i Norge, men understreker at man ved færre store prosjekter altså klarer seg med lavere driftstilskudd.

— Det var Stortingets ambisjon ved etableringen at flere steder og mennesker i Nord-Norge skulle få oppleve symfonisk musikk og fullsceniske operaproduksjoner. Turneene er kostbare, og det gjør at driftskostnadene våre nødvendigvis må skille seg fra våre kollegaer andre steder i landet. NOSO består av de kjerneensemblene i Bodø og Tromsø og suppleres med musikere fra andre deler av Norge og Norden. Kostnadsstrukturen er derfor annerledes enn for andre orkestre, men fortsatt vesentlig lavere enn de driftstilskuddene våre kollegaer mottar, svarer Lægreid.

Lægreid er godt fornøyd med at evalueringen i hovedtrekk har positive resultater. Rapporten er imidlertid ikke gjort offentlig.

— Hvorfor?

Bestemmelsen om at fusjonen skulle evalueres fremkommer av etableringsavtalen og er et anliggende for de fire partene som inngikk avtalen i 2009. Men virksomheten vil bli evaluert etter samme mal som de øvrige orkesterorganisasjonene og teatrene i Norge. Denne evalueringen i regi av Kulturdepartementet antar jeg vil bli gjort offentlig, svarer Lægreid.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev