Vinterjazz-Some-15

Ensemble Nord på påsketurné

I morgen starter Ensemble Nord en miniturné med Joseph Haydns «Jesu syv ord på korset». Leirbotn, Elvebakken og Máze kirke får besøk.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Konserten arrangeres av Musikk i Finnmark og tar sikte på å lage den rette påskestemning rundt Jesu siste ord på korset. Gjennom Joseph Haydns verk «Jesu syv ord på korset», framført av Ensemble Nord, med resitasjon av Gunnar Kristiansen, der han reflekterer over det samme tema, blir dette en opplevelse som nesten henfaller til meditasjon.

Haydns verk «Jesu syv ord på korset» er et av kammermusikkhistoriens mest særegne verk. Det er delt i ni små kvartettsatser formet som nettopp meditasjoner over Jesu siste ord, som topper seg i den siste satsen «Il Terramoto»; et musikalsk jordskjelv egnet til å vekke både levende og døde.

Haydn var den første til å ta i bruk strykekvartetten som medium, og på denne spesielle konserten møter vi Ensemble Nord forsterket med Arvid Engegård på førstefiolin. Engegård har en spesiell kompetanse på Haydns musikk og er flittig brukt som kammermusiker og solist over hele Europa. Et av hans særegne trekk på Haydns musikk er å spille litt raskere og litt sterkere enn det som er vanlig blant andre musikere.

Vi møter også Gunnar Kristiansen som gjør sine tekstlige betraktninger rundt de samme utsagn som Haydn baserte dette verket på. Kristiansen er teolog, og til daglig arbeider han som sykehusprest på Nordland Psykiatriske Sykehus.

Turnérute:
Torsdag 5. april: Leirbotn Kirke
Fredag 6. april: Elvebakken Kirke
Lørdag 7. april: Máze kirke

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.