Mari Boine

Minoritets-Norge skaper kultur-bølger

– Vi har en drøm om at minoritets-Norge, både samer, kvener, tater-folket og innvandrer-miljøer kan forene krefter til nyskapende kulturarbeid, samtidig som vi skal være stolte av vår egenart og arv, sier arrangør og musikksjef, Harald Devold i Musikk i Finnmark. Mari Boine vil spille under neste ukes store idédugnad for prosjektet, som også samler deltagere som Khalid Salimi, Einar Solbu og Anders Somby fra Samisk Kunstnerråd.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Sametinget og Finnmark Fylkeskommune har bedt Musikk i Finnmark og Hermetikken Næringshage om å utrede innholdet i og grunnlaget for å skape et verdenssenter for minoritetskultur i Indre-Finnmark. Rikskonsertene bidrar med sin faglige tyngde og innsikt i minoritetskultur. Institusjonen gjennomfører årlig 1200 konserter med utøvere fra alle verdens hjørner.

Som et ledd i forprosjektet, inviteres det til idedugnad i Karasjok 25.-26.april. Her vil både politikere og fagfolk i fra kunst, kultur, forskning og utdanning kunne komme med innspill om hvorvidt visjonene om et slikt senter er realistiske, og hva innholdet i et framtidig verdenssenter kan være.

— Verdensartisten Mari Boine, og hennes multikulturelle gruppe, bidrar med spirituell sang, poesi og musikk. Og vi får lære mer om den opprinnelige etno-musikken på Nordkalotten, med ord og toner av virtuosen Øisten Hanssen, heter det fra arrangørhold.

Universitet i Oslo er det fremste når det gjelder forskning på «Kulturell kompleksitet i det nye Norge,» under ledelse av den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen. Doktorgradsstipendiat Sharam Alghasi, en av hans nærmeste medarbeidere, deler sine erfaringer med seminar-deltakerne.

— Vårt håp er at verdenssenteret for minoritetskulturer skal fungere som et inkluderende sted hvor både norske og internasjonale minoritetskulturer kan møtes til samarbeid, inspirasjon og utvikling, sier Harald Devold i Musikk i Finnmark.

Samene er den eneste minoriteten som er anerkjent som urfolk i Norge og Europa. Finnmark har i gjennom tusener av år vært treffpunkt for ulike kulturer, som kvensk, russisk, samisk og norsk, og slik vil det fortsatt være i framtiden.

— I Kautokeino har man Kompetansesenteret for urfolks rettigheter hvor jus og systemer er i fokus. Vår visjon og tanke ligger på et kulturnivå, hvor vi ser for oss et levende senter, hvor kulturelle uttrykk møtes for å skape et fargerikt og dynamisk felleskap, sier Harald Devold.

Hele seminarprogrammet kan intereserte studere nærmere på www.hermetikken.no.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev