Orbina

– Rikskonsertene vil ikke ha samisk musikk

Oslo World Music Festival åpnet sin ti års jubileumsfestival tirsdag, og serverer den kommende uken en rekke store konsertarrangementer. Men det skjer uten samisk musikk, noe som faller Foreningen Samiske Komponister tungt for brystet. FSK er bekymret over at Oslo World Music Festival heller ikke i år har samisk musikk på sitt festivalprogram. – Man kan stille seg spørsmål om verdensmusikk nord for Polarsirkelen ikke prioriteres eller har interesse som kulturuttrykk i Norges største etnomusikkfestival, sier leder Arve Nordland i Foreningen Samiske Komponister.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det samme skjedde i følge Foreningen Samiske Komponister i fjor. FSK påpekte dette forholdet via media i 2002, og fikk – stadig i følge FSK – da til svar fra direktøren i Rikskonsertene at kritikken av arrangørinstitusjonen «ikke var berettiget».

— FSK vil framholde sin kritikk av nok en gang fravær av samiske artister ved årets festival, heter det i en pressemelding Ballade mottok torsdag. – FSK kan heller ikke se at annen arktisk etnomusikk er representert i år.

— Man kan stille seg spørsmål om verdensmusikk nord for Polarsirkelen ikke prioriteres eller har interesse som kulturuttrykk i Norges største etnomusikkfestival. Rikskonsertene signaliserer ved sin utelatelse av samisk musikk at dette kultur-uttrykket ikke har interesse for et musikkpublikum i Oslo, sier leder Arve Nordland i Foreningen Samiske Komponister, som sammen med Samisk Kunstnerråd i Karasjok nå henvender seg til Ballade og andre norske medier.

Oslo World Music Festival startet tirsdag 4. november, og varer ut uken. Det er en rekke konserter i hovedstaden hver dag i seks hele dager til ende, men samiske artister er altså i følge FSK ikke invitert, til tross for at bl.a. det samiske bandet Orbina henvendte seg direkte til festivalen med et ønske om å spille.

— Samisk musikk har de to siste årene hatt en betydelig oppblomstring, mange nye CD-utgivelser vitner om det, heter det i Orbinas henvendelse til Oslo World Music Festival og Rikskonsertene. – Vi tror at det er viktig at Norges eget urfolk, samene, har – eller finner – en naturlig plass i festivalen.

Henvendelsen ble sendt i juli i år, og skal i følge produksjonsleder Leif Isak E. Nilut aldri ha blitt besvart.

Tidligere har også norske innvandrer-musikkmiljøer gått ut i media og tilkjennegitt at de har følt seg tilsidesatt av Norges største festival for verdensmusikk.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev