Bergen Filharmoniske Orkester (foto: www.harmonien.no)

Bergen – Nye styreledere i Filharmonien og Festspillene

Advokat Pål W. Lorentzen går av som styreleder i Stiftelsen Harmonien, og er av staten oppnevnt som ny styreleder for Festspillene i Bergen.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Anne Kverneland Bogsnes er oppnevnt som styreleder i Stiftelsen Harmonien – Bergen filharmoniske orkester for perioden 2008 – 2011.

Kverneland Bogsnes er seniorrådgiver i Headvisor, og var leder for Helse Bergen fra 2002 til mars 2006. Kverneland Bogsnes er i dag blant annet styremedlem i Oceanteam Power & Umbilical ASA, Mantena AS og leder av kontrollkomiteen i Sparebanken Vest.

Staten ved Kultur- og kirkedepartementet oppnevner fire medlemmer inklusive styreleder i Stiftelsen Harmonien.

I tillegg til Anne Kverneland Bogsnes oppnevnes Lubna Jaffrey Fjell og Audun Hasti som nye styremedlemmer, og Åse Hedstrøm gjenoppnevnes som styremedlem i Stiftelsen Harmonien for staten.

Festspillene

Advokat Pål W. Lorentzen som går av som styreleder etter 10 år, er av staten oppnevnt som ny styreleder for Festspillene i Bergen.

Jannik Lindbæk er oppnevnt som statens medlem av representantskapet. Han har siden 2000 vært styreleder for Festspillene i Bergen.

Styret til Festspillene i Bergen har syv medlemmer med personlige varamedlemmer. Staten ved Kultur- og kirkedepartementet oppnevner to styremedlemmer, deriblant styreleder.

I tillegg til Lorentzen oppnever staten Anne Gine Hestetun som styremedlem. For Lorentzen gjenoppnevnes Arild Sondre Sekse som personlig varamedlem og for Hestetun gjenoppnevnes Line Sandsmark som personlig varamedlem.

Trondheim symfoniorkester

Tidligere i januar har Kultur- og kirkedepartementet skiftet ut deler av styret i Trondheim symfoniorkester.

Styreleder Liv Sandven må nå vike plass for Kari Werner Øfsti, mens de øvrige tre statlige oppnevnte medlemmene blir erstattet av Gunnar Flikke, Erik Haugane og Trine Brenden.

Rett før jul ble den kommunale representanten også skiftet ut, da Marthe Ystad tok over etter Rune Olsø.

Tilbake sitter to ansatterepresentanter. De forrige statlige styremedlemmene kom inn under tidligere kulturminisiter Valgerd Haugland.

— TSO har et slikt potensial at det ikke holder å spille seg til medaljeplass i Norge. Tiden er inne for orkesteret til å ta opp konkurransen med Oslofilharmonien og Bergensfilharmonien her hjemme, og hevde seg internasjonalt på høyt europeisk nivå, sa kulturminsiter Trond Giske til adressa.no 3. januar i år.

Dette ifølge pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev