Bente Johnsrud, Oslo Internasjonale Kirkefestival (Foto: Håkon Styri)

Årets program for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres i år for fjerde gang, og har som formål å skape en festival med høy kunstnerisk standard til beste for publikum, kirken i Oslo, Oslo by, landet for øvrig og internasjonalt. Idéutvikler, initiativtaker, festivaldirektør og kunstnerisk leder er Bente Johnsrud, som også har skrevet en større introduksjon til årets store kirkemusikk-begivenhet i hovedstaden. Ballade bringer her videre Johnsruds egne velkomstord, der hun trekker frem barokkens musikalske uttrykk som årets store satsningsområde.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bente Johnsrud, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Det er en stor glede å kunne presentere årets festivalprogram bestående av konserter og arrangementer som vi tror vil glede mange.

Årets store satsningsområde er barokkens musikalske uttrykk. Vi ønsker gjennom konserter, foredrag og andre arrangementer å gi festivalens besøkende et innblikk i denne spennende og fargerike epokens kirkemusikk, livsanskuelse og verdensbilde. Gjennom 13 arrangementer belyses barokkens kirkemusikk fra ulike vinkler, med utgangspunkt i J. S. Bach og G. F. Händel og med en presentasjon av deres samtidige, mer ukjente komponister.

Særlig vekt vil ligge på Händel, født samme år og i samme land som Bach, men siden den fremste eksponenten for engelsk senbarokk. Årets avslutningskonsert er en unik fremføring av den ukjente 1732-utgaven av Händels oratorium Esther . Vi vil også gjøre en sammenlignende orkesterkonsert der musikk av både Bach og Händel fremføres. Den tyske Mendelssohn-spesialisten Christoph Spering presenterer en annen innfallsvinkel til stoffet med musikk av Mendelssohn, komponisten som sørget for «gjenoppdagelsen» av Bach og med arrangementer av et Bach-verk gjort av 1800-tallskomponisten Robert Franz. Organisten Thomas Trotter vil både gjennom konsert og mesterklasse presentere komponistene omkring Bach, og Westminster Cathedral Choir, som representerer det ypperste innen den katolske korkulturen, fremfører barokkmusikk for kor. Det vil også bli arrangert skolekonserter, en workshop, et barokkseminar for barn og unge og to foredrag i forbindelse med dette temaet.

Oslo Kirkemusikkfestival vil også i 2004 gi rom for mangfoldet innenfor kirkemusikken. Her vil publikum finne fengende gospelkonserter med London Community Gospel Choir og Oslo Soul Children og en urfremføring av et bestillingsverk av Nils Henrik Asheim. Domorganist Kåre Nordstoga spiller Messiaens siste, store orgelverk, Oslo-baserte ensembler som det nyetablerte koret Ginnungagap og Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester holder konserter med nyere, nordisk musikk og det blir også rom for «Nattorgel» med fri-improvisasjon på hovedorgelet i Oslo Domkirke.

Navnebytte
Som observante lesere vil se, har vår festival skiftet navn; fra Oslo Kirkemusikkfestival til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Festivalen har gjennom tre år trukket til seg et stort publikum og ble etter fjorårets festival utropt til landets viktigste kirkemusikkfestival. Vi har også oppnådd betydelig oppmerksomhet internasjonalt og får ukentlig henvendelser fra noen av verdens fremste ensembler som ønsker å delta i fremtidige festivaler. På bakgrunn av dette og på bakgrunn av festivalens profil, synes vi nå det er naturlig at dette gjenspeiles i navnet.

Kirkemusikken og ordet
Gjennom århundrer har komponister latt seg inspirere av Bibelens tekster og brukt dem – til forkynnelse og opprør, sorg, glede og forsoning.

Musikken har latt seg forme av ordet, men har også bidratt til å gi ordene ny mening. Her er to konkrete eksempler hentet fra festivalens program i 2004:

Händels storverk «Esther» ble inspirert av komponistens opphold hos jøder i Venezia. Selv i dag brukes oratoriet i økumeniske sammenhenger som brobygger mellom den kristne og den jødiske tradisjon.

London Community Gospel Choir bruker tekst og musikk i forkynnelse av Guds ord, men også som bevisst stillingstaker og premissleverandør i et samfunn der diskriminering og raseproblematikk er en del av hverdagen.

Ofte vil nyere, eksperimentelle kunstformer kunne bidra til å sette teksten og dens innhold i et nytt perspektiv. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival søker derfor på ulike måter å bidra til fornyelse innen kirkemusikksjangeren. Her skal alle «stemmer» lyde. I den kulturelle markeringen som en festival er, er det viktig at mangfold og nyanser kommer til uttrykk. Som kirkens festival er vi også opptatt av å danne en motvekt til samfunnets alle krav om rasjonalisering og effektivisering. Vi ønsker å sette fordypning og innlevelse i sentrum – skape tid og rom for dedikasjon og ettertanke. Klarer vi å møte mennesker på disse premissene tror vi formidlingen av kirkens musikk vil gi mening til mange.

Hele programmet for årets festival finner du i pdf-format på denne lenken.

Velkommen!

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev