Susanne Næss Nielsen, direktør i Dansearena Nord, er ny styreleder i Fond for lyd og bilde (Foto: Dansearena Nord)

Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnemnd nytt styre for Fond for lyd og bilde for perioden 2021 til 2023. Susanne Næss Nielsen frå Hammerfest er oppnemnt som ny styreleiar.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Fond for lyd og bilete skal fremja produksjon og formidling av innspeling av lyd-og filmopptak. Midlane i Fond for lyd og bilde vert fordelt til beste for rettighetshavarar innanfor musikk, scene og film.

Styret har sju medlemar med personlege varamedlemar. Tidlegare vara for styreleiar er oppnemnd som ny styreleiar, som betyr at Susanne Næss Nielsen tar over leiarvervet etter Stein Bjelland. Styret har etter dette fått denne samansetninga, og er i funksjon frå 1. februar, melder Kulturdepartementet:

Leiar: Susanne Næss Nielsen, Hammerfest
Vara for styreleiar: Mathias Tadesse Gebremichael, Oslo (ny)

Representantar for produsentorganisasjonar:

Medlem: Gary Cranner, Stavanger (ny)
Varamedlem: Åshild Ramborg, Oslo (ny)
Medlem: Kristine Knapskog, Bergen
Varamedlem: Tomas Linnes, Oslo (ny)

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

Medlem: Tove Bøygard, Oslo
Varamedlem: Samsaya Sampda Sharma, Oslo (ny)
Medlem: Farhad Kalantary, Nesodden (ny)
Varamedlem: Caroline Kaspara Palonen, Harstad (ny)

Representantar for utøvarorganisasjonar:

Medlem: Thomas Talawa Prestø, Nittedal (ny)
Varamedlem: Susanne Hætta, Vadsø (ny)

Medlem: Emilie Blichfeldt, Oslo (ny)
Varamedlem: Torfinn Iversen, Sortland

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev