Mange frister for den som jobber med musikk på høsten

Mange har frist i dag fredag – men både nasjonale og regionale ordninger har søknadsfrist utover i september og oktober.

Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnemnd nytt styre for Fond for lyd og bilde for perioden 2021 til 2023. Susanne Næss Nielsen frå Hammerfest er oppnemnt som ny styreleiar.

Statsbudsjettet 2020: Satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet

Norsk kulturråd glad for oppfølging av mål i kulturmeldingen, men savner økning i fondet.

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.

Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnemnt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2018 til 2020. Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger er gjenoppnemnt som styreleiar.

Disse får støtte fra Fond for lyd og bilde

Fondet har delt ut midler til ordninger for blant annet prosjektstøtte og til markedsføring av musikkutgivelser.