Michael Barnes har med entusiasme og hardt arbeid bidratt til et stort løft for flere av byens amatørstorband, og hans arbeid som storbandleder er preget av høye musikalske ambisjoner, smittende glede, innsikt i det musikalske stoffet, store mengder humor og et uslitelig humør. Kombinasjonen av alt dette skaper en trygg og god atmosfære både på øvinger og konserter, og gjør at alle får lyst til å yte sitt beste, sier juryen bak Storbandprisen 2022. (Foto: Halvor Gudim)

Storbandprisen 2022 til Michael Barnes, musikalsk leder av Bergen Big Band, Fana Big Band og Storband90

Michael Barnes mottok Storbandprisen 2022 under årets samling i Lillestrøm denne helgen. Barnes’ arbeid som storbandleder er preget av høye musikalske ambisjoner, smittende glede, innsikt i det musikalske stoffet, store mengder humor og et uslitelig humør, melder juryen fra Norsk jazzforum.

Kalender

Saksofonist, komponist, arrangør og musikalsk leder Michael Barnes ble tildelt Storbandprisen 2022 lørdag kveld, melder medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum.

– Det er ingen tvil om at Michael Barnes’ innsats for Bergen-distriktets storbandmiljø har hatt betydning for svært mange, både hans arbeid som musikalsk leder, men også som instruktør for amatørstorband og som musiker selv. Han har også satt i gang samarbeidsprosjekter som blant annet suksessen Klubb Kavaler, som bidrar til at storbandmusikken når bredt ut til nye publikumsgrupper, sier Aleksander Haugen, prosjektansvarlig i Norsk jazzforum.

Juryen følger opp med blant annet dette i sin omtale av prisvinneren:
Årets prisvinner er også svært ettertraktet både som arrangør og komponist, og han har bidratt som solist og instruktør på seminar for praktisk talt alle distriktets storband. Han har gjennom en enorm kontaktflate og grenseløs musikalsk nysgjerrighet skapt interessante og vellykkede samarbeidsprosjekt med en rekke artister, også utenfor storband-universet. Årets prisvinner står også bak det nå veletablerte konseptet «Klubb Kavaler», et månedlig dansearrangement i gullalderstil for swingentusiaster og andre nostalgikere, som går på rundgang blant Bergens amatørstorband, og som fortsatt er en publikumssuksess, ni år etter oppstarten.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode. Gjennom storbandprisen ønsker Norsk jazzforum å synliggjøre betydningen enkeltpersoner eller -miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Prismottakeren bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø; de må være ildsjeler, som spiller en rolle for det sosiale så vel som det musikalske, skriver organisasjonen om premissene for prisen. Storbandmiljøet nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum deler ut prisen, opplyser de.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.