Eirik Hegdal

– Om NJFs manglende svar og motstridende agendaer

Geir Lysne, Olav Dale, Anders Eriksson og Eirik Hegdal er langt fra fornøyde med svaret Norsk Jazzforum omsider leverte i gårsdagens Ballade. I denne kommentaren konstaterer de at flere av de seks konkrete spørsmålene de stilte – som også en rekke norske jazzmusikere ønsker klarhet i – ikke har blitt besvart. De fire stiller spørsmål om hvordan styret i NJF kan ha vedtatt «to helt forskjellige budskap. Det ene er sendt til utvalgsmedlemmer som har kritiske synspunkter på styrets håndtering av saken, mens det andre budskapet rettes til Kultur- og Kirkedepartementet, som på dette tidspunktet forbereder forslaget til statsbudsjett for 2007». – Svaret bekrefter våre antakelser om at NJFs ledelse i saken om store jazzensembler har forholdt seg til mer enn én agenda, konstaterer Lysne, Dale, Eriksson og Hegdal.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Av Geir Lysne, Olav Dale, Anders Eriksson og Eirik Hegdal

Svaret på våre spørsmål til Norsk jazzforum fokuserer ikke på de konkrete spørsmål som ble stilt.

Men svaret bekrefter våre antakelser om at NJFs ledelse i saken om store jazzensembler har forholdt seg til mer enn én agenda.

Spørsmålet er hvorfor man ikke har vært mer åpen om dette, og hvorfor man har brukt tid og ressurser på en utredningsprosess som i alt større grad fortoner seg som kakepynt.    

Vi konstaterer at Norsk jazzforum ikke ønsker å svare på hvem som var tredje person i det møtet som gjorde endringer i den enstemmig avgitte utredningen. En adekvat begrunnelse for hemmeligholdelsen hadde vært på sin plass.

Flere motstridende momenter

Når det gjelder endringer av den enstemmig avgitte utredningen:

Uansett hvor mange begrunnelser for manipulasjonene NJF trekker fram så er det et ufravikelig faktum at fire av oss utredere ikke ble orientert om at det var foretatt endringer av dokumentet før det ble publisert. Derfor hadde vi ingen reell mulighet til å initiere diskusjon og debatt før utredningen ble offentlig, og i god tid før NJFs landsmøte 2005. Dessuten ble altså fire utredere mot viten og vilje utpekt som avsendere av utredningen.

Svaret fra Norsk jazzforum innholder ellers flere motstridende momenter. Følgende utsagn til de fire kritiske utrederne ble forfattet på NJFs styremøte i Bergen 28. mai 2006:

 

“Protokollfeilen har ingen konsekvenser for etableringen av støtteordning for store jazzensembler, og det arbeides aktivt videre for å etablere fem store profesjonelle ensembler i en slik nasjonal støtteordning i tråd med landsmøtets vedtak”

NJF hevder altså at man jobbet aktivt med å etablere fem store profesjonelle ensembler i en støtteordning som samsvarer med landsmøtets vedtak.

 

I samme møte (!) ble følgende erklæring forfattet:  

 

“Norsk jazzforum (Njf) er gjort kjent med at kulturdepartementet vurderer å finansiere Trondheim Jazzorkester (TJO) over statsbudsjettet etter knutepunktinstitusjonsmodellen. Som innspill til statsbudsjettet 2007 vil styret i Norsk jazzforum stadfeste at vår handlingsplan vedtatt på Norsk jazzforums landsmøte på Voss 22.-24. april støtter et slikt initiativ og en slik finansieringsmodell.”

To forskjellige budskap

Her har altså samme styremøte i Norsk jazzforum vedtatt to helt forskjellige budskap. Det ene er sendt til utvalgsmedlemmer som har kritiske synspunkter på styrets håndtering av saken, mens det andre budskapet rettes til Kultur- og Kirkedepartementet, som på dette tidspunktet forbereder forslaget til statsbudsjett for 2007.

 

Men den uoffisielle prioriteringen av Trondheim jazzorkester er ikke noe nytt: Allerede etter landsmøtet i mai 2005 skrev daglig leder i NJF Tore Flesjø et brev til de samme kritiske utvalgsmedlemmene. I brevet heter det at:

”Hovedplanene for Store jazzensembler skal følges så langt det er mulig, men at Norsk jazzforum i tillegg støtter Trondheim jazzorkester i målet om å få til en sterkere offentlig tilknytning”.

Det finnes også flere eksempler på at ledelsen for NJF i ulike presseoppslag allerede i 2005 har gitt klare signaler om støtte til ideen om fast statlig finansiering av Trondheim  jazzorkester.

Kulturpolitisk omtanke?

Vi har fortsatt ikke fått noe svar på hvordan saken om fast finansiering av TJO ble fremmet for styret i Norsk jazzforum – et spørsmål som naturlig nok har stor betydning for alle musikermedlemmer i NJF.

Videre ble det på det samme styremøtet 28. mai 2006 forfattet en erklæring om NJFs støtte til etablering av Vestnorsk jazzsenter som knutepunktinstitusjon. Det var representanter fra Vestnorsk jazzsenter som på Landsmøtet i 2005 fremmet benkeforslaget om at Trondheim jazzorkester skulle prioriteres i en eventuell ny støtteordning for jazzensembler.

Om dette er rene tilfeldigheter eller et eksempel på kulturpolitisk omtanke i et lite land får vi aldri vite. Men vi forstår at spørsmålet blir stilt av flere medlemmer enn oss.

Dermed har vi som tidligere medlemmer av NJFs utredningsutvalg ikke mer å diskutere med NJFs styre om i denne saken.

Hva som skjer videre er opp til medlemsmassen i Norsk jazzforum.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev