Fra venstre: Terje Lauvdal, Ingrid Brattset (styreleder), Ståle Liavik Solberg, Didrik Ingvaldsen, Brynjar Rasmussen, Hanna Paulsberg, Tollef Østvang, Hilde Høgseth, Per Axel Koch og Inger Haugan Aasland. Ikke tilstede: Trude Storheim og Håkon Kornstad (nestleder (Foto: Jarle H. Moe)

Jazzutdanningene inn i Norsk jazzforum

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning ble under helgens landsmøte i Norsk jazzforum egen medlemsgruppe. I tillegg ble det vedtatt å arbeide for fast finansiering av regionale jazzorkestre.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Norsk jazzforum holdt i helgen landsmøte i Bergen. Her ble det vedtatt at utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning tas inn som ny medlemsgruppe i Norsk jazzforum.

– Ved å ha med utdanningene blir vi en styrket organisasjon. Den kompetansen de sitter med er viktig, og vi vil få faglig utbytte av hverandre, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr i en pressemelding.

Satsing på jazzorkestre
Landsmøtet vedtok også at organisasjonen i kommende periode skal arbeide for en økt satsing på norske jazzensembler gjennom blant annet en fast finansiering av regionale jazzorkestre.

– Norge har mange små og store profesjonelle jazzensembler som alle jobber med formidling av musikk på et høyt nivå både i inn- og utland. Det er et stort behov for styrking av ensembleordningen i Kulturrådet noe et samlet Landsmøte har gitt oss i oppdrag å jobbe målrettet for. Vi vil også jobbe for en stabil struktur for våre jazzorkestre som er knyttet til de regionale jazzsentrene, sier styrleder Ingrid Brattset i meldingen.

Norsk Jazzforum arbeider i dag med å utvikle mandat for jazzorkestrene som er knyttet til de regionale jazzsentrene. Sentralt står blant annet det å bidra som kvalitativ drivkraft i utviklingen i egen region, og være viktige rekrutteringskilder for yngre musikere. Det er også en målsetting å sikte etter å ha et høyt internasjonalt nivå.

Fornyet tillit til styreleder
Styreleder Ingrid Brattset fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt av et enstemmig landsmøte til en ny periode. Musiker Håkon Kornstad ble valgt som ny nestleder.

Norsk jazzforums styre for perioden 2017 – 2019 ser slik ut:
Ingrid Brattset, styreleder
Håkon Kornstad, nestleder ny
Inger Haugan Aasland
Trude Storheim ny
Brynjar Rasmussen
Tollef Østvang
Per Axel Koch
Hanna Paulsberg ny
Hilde Høgseth ny
Vara:
Didrik Ingvaldsen ny
Ståle Liavik Solberg
Terje Lauvdal ny

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev