Kulturbudsjettet 2022: Norsk jazzforum forventer et budsjett som vil styrke feltet

Fravær av satsinger, manglende langtidsperspektiver av pandemiens konsekvenser, beskjeden økning av kunstnerstipend og knappe indeksreguleringer gjør at forslaget til kulturbudsjett for 2022 ikke er noen optimistisk lesning, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Vil ha stortingsmelding om musikk

Arbeiderpartiets medlemmer i Kulturkomiteen ser behovet for en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i sitt innspill til kulturbudsjettet 2021.

Statsbudsjettet 2020: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet

Spissede tiltak, men Kulturdepartementets uttalelse om sterk økning er en illusjon for musikkfeltet, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Disse spiller på Jazzahead i Tyskland

Åtte norske band og artister er plukket ut til Norwegian Night på festivalen Jazzahead i Bremen.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.

Foreslår nye regionale kulturfond

Gry Bråtømyr i Arrangørforum mener at regionreformen gir muligheter for å tenke nytt, fremfor å splitte opp det nasjonale kulturfondet.

Norsk Musikkråd og TONO forhandler videre

Målet er å få på plass en langsiktig rammeavtale for såkalte grasrotarrangører fra 2019.

Norge skal være partnerland under Jazzahead 2019

Norsk jazz vil få en sentral plass både i konsert- og messeprogrammet til jazzmessen i Tyskland neste år.

Høyere billettinntekter for Jazzfestivalene

Musikerne på festivalene får også mer betalt. Men tall fra 2016 viser samtidig en nedgang i sponsorinntekter.

Jazzutdanningene inn i Norsk jazzforum

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning ble under helgens landsmøte i Norsk jazzforum egen medlemsgruppe. I tillegg ble det vedtatt å arbeide for fast finansiering av regionale jazzorkestre.