Valdres sommersymfoni 2019

Kampen for kulturmangfoldet: Stort engasjement i P2-saken

En rekke profilerte kulturinteresserte har det siste døgnet uttrykt sin bekymring over utviklingen i NRK – og da særlig på kulturkanalen P2. Den direkte årsaken til engasjementet er nedskjæringen av reprisesendingen av Folkemusikktimen, men mange innsendere legger også vekt på at dette bare er en del av et større bilde, og frykter en utvikling i retning av et enda mer ensartet og forflatet sendetilbud. Her kan du lese hva sentrale samtidskomponister, folkemusikere og kulturarbeidere som Rolf Wallin, Rob Waring, Jon Øivind Ness, Erik Wøllo, Anne Jorunn Kydland Lysdahl, Rolf S. Grundesen og Arne Anderdal mener om saken.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Kjære venner!

Sender denne viktige emailen videre til alle som er opptatt av en avlegs greie som kalles kulturelt mangfold.

Den handler om Bernander og Birkelands høstjakt på truede kulturarter!

Tidligere har NRK knerta Ønskediktet og Kritikertorget. Nå skal det kuttes ned på Folkemusikktimens sendetid.
Neste gang er det samtidsmusikken som ryker ut, så er det tidligmusikken, så er det jazzen, så er det resten av den klassiske musikken – bortsett fra Pavarotti, da….

Denne moderniseringsprosessen, som er så godt som gjennomført i NRK TV1 og NRK2, i P1 og P3, vil nok ta noen år i gjenstridige P2.

Men til slutt vil nok høyremannen Bernander endelig ha fått kastet all musikk med røde regnskapstall på historiens skraphaug.

Og sosialisten Turid Birkeland vil ha blitt kvitt all elitær og borgerlig-individualistisk musikk som ikke tjener massene.

De ser nok for seg en fantastisk monokulturell framtid, de to, der bare økonomisk høyverdig, konkurransedyktig og massevennlig musikk overlever.

Mange har etterlyst kulturpolitikken i årets valgkamp.

Her er noen forslag til slagord for det kommende Stortingsvalget:

Høyre: KONKURRANSEUTSETT FRIJAZZEN! FLER MEGAHITS FOR PENGENE!
Ap: BRITNEY OG EMINEM UT TIL FOLKET – NÅ!

Vennlig hilsen Rolf «Adrenalin» Wallin, komponist

PS. Whoops…. den tok litt av, sorry…. Jeg har visst blitt påvirket av NRKs konkurransedyktige og massevennlige saklighetsnivå i valgkampdekningen.

Kjære NRK!

Jeg skriver for å uttrykke min skuffelse og uro over at folkemusikktimens reprisesending på fredager er blitt erstattet med en halvtime på mandager.

P2 er den eneste radiokanal som representerer bredden i norsk musikk- og kulturliv. Den er NRKs eneste argument for å beholde lisensfinansiering. Konkurransen om flest mulig lyttere burde ikke angå P2s programpolitikk.

Tvert imot så er behovet for dyptpløyende program for spesielt interesserte, eller generelt nysjerrige, større enn noensinne – og det gjelder NRKs unike ansvar også.

Vennlig hilsen Rob Waring, musiker og komponist

P2-lytterne er ofte individualister og vil vel i stedetfor å være med på én aksjon for Kulturkanalen P2 skape mange aksjoner – ja én aksjon pr. lytter!

Kanskje hjelper det i debatten å skille mellom viktig og mindre viktig, mellom form og innhold.

Aller viktigst er innholdet – hvordan sendeflaten fordeles.

Deretter kommer krydderet dvs. når magasinprogrammer krydres med musikk – hva slags krydder skal man ha.

Min personlige aksjon lyder:

Flere dybdeprogrammer som virkelig handler om noe er bra. Mindre sendetid til WOK og andre lette magasiner, (Ring Inn Musikken blir man veldig lei av, og Rundt Et Flygel ville jeg heller ikke savne).

Hva og hvilke temaer skal «dybdebehandles» av P2? Radiofront, verdibørsen, kritikertorget, verdt og vite, på sporet, ja til og med språkteigen er bra – og selvfølgelig også folkemusikktimen. Det som har for liten sendeflate på P2 i dag er samtidsmusikk og seriøs behandling av utviklingen innen eksperimentell elektronika, pop, rock og frijazz, kunstdebatt og filosofi.

Gammel jazz og klassisk musikk synes å være godt nok representert allerede.

Hva så med krydderet? Det blir jo bare en smakssak. Men P2 har et ansvar for å være aktuelle og spille oppdaterte utgivelser som er interessante (men ikke listepop bare fordi det selger) og mindre «adult» pop fra 68-ernes gullalder. P2 er ganske flinke med etnisk og world music og det er bra.

Mindre bra – og ikke så gjennomtenkt – virker det når man slenger på gammel stemningsjazz og lettfordøyelige klassikere.

Til slutt synes jeg studio Sokrates har et originalt konsept – å knytte sammen noe som ikke hører sammen – la meg forslå nye programmer: blomsterbinding og egyptologi, indisk mytologi og Elvis, japanske tegneserier og gregoriansk sang, islam og tekno – mulighetene er mange.

P2 – kulturkanalen for MEG – fordi jeg fortjener det!

Mvh Jon Halvor Bjørnseth, Drivhuset

Støtter med dette oppropet til Jan Lothe Eriksen for å bevare NRK P2 som en seriøs, oppmuntrende og skarpsindig kulturkanal! Lykke til på Marienlyst!

Med vennlig hilsen Jon Anders Halvorsen, lege og folkemusiker

Dette har bekymra meg sterkt den siste tida, og eg støttar oppropet fullt ut!!

Nils Leine, Vang i Valdres

Er det ikke rart: Når Einar Førde innførte 3 kanaler i NRKs radio i 1993 var tanken at dette skulle skape større Mangfold i programtilbudet.

Segmenteringstanken – dette å utarbeide ulike programskjemaer for ulike målgrupper har ikke fungert.

Hva fikk vi? Faktisk mindre variert tilbud enn tidligere!

Fortsetter utviklingen med stadig nedleggelser av såkalte smale programmer, ender vi snart opp med 3 helt like kanaler. (Og TV:NRK2 med sitt «skrinne» tilbud er det jo svært mange som ikke får inn!)

Minner om målsettingen fra 1993:

P2 – Kulturkanalen – med oppdrag å opprettholde radioen som et medium for oppmerksomhet, kunnskapsformidling, utfordring og nyoppdagelse – og for dyrking av interessefelt.

Hilsen komponist/musiker Erik Wøllo

Kjære NRK!

Underteikna kan slutte seg heilt til synsmåtane til Jan Lothe Eriksen.

Det bør vera muleg for NRK – som einar i tre kanalar («hev vore»?) – å sette av godt med tid til presentasjon av folkemusikken vår. Det skortar i alle fall ikkje på gode utøvarar å presentere (både dagens og «arkiverte») og dyktige programskaparar. STÅ PÅ!!

Folkemusikalsk helsing frå Nils Rogn

Etter at NRK nå har endret sendeskjemaet i høst har Folkemusikktimen mistet reprisesendingen på fredager. Som erstatning sender P2 en reprise på en halvtime på mandag. Dette står i kontrast til hva NRK P2 sin Programredaktør for musikk, Jorunn Hope, sa i vår: «Som du vet har NRK P2 for lengst utvidet sendetiden med 100%, slik at folkemusikkinteresserte har en time tradisjonsstoff å lytte til, bli nyfiken av, lære av – og iblant ergre seg over?» (Kvinten nr. 3/03)

Jeg vil med dette gi uttrykk for sterk skuffelse over at NRK P2 ikke sender hele programmet i reprise. Jeg har ikke vært borti andre andre eksempler på at program blir kuttet midtveis når det skal sendes i reprise. Jeg håper NRK raskt innser hvor galt signal dette gir og gjeninnfører å sende hele programmet i reprise.

Mvh Nils Øyvind Bergset førstekonsulent, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning

Jeg gruer meg til dagen da P2 ikke lenger er noe alternativ, men kun en sau i flokken av ferdigformaterte Radio 1-kloner. Da blir vi fattige i ånden.

«Et hav av sau ble sjømands grav, står det i visen om August».

Med vennlig hilsen Jens Magnus, Informasjonskonsulent TONO

Kjære Bernander, Werner og Birkeland,

Jeg arbeider i en institusjon hvor det fortsatt er mange som anser begrepet folkeopplysning som et positivt ladet ord, ikke et skjellsord eller et uttrykk for overgrep. I radioens gamle dager var det mange som delte denne oppfatning, og jeg kjenner NRK-folk som fortsatt er av samme kaliber. Heldigvis.

Da er det sørgelig at NRK-ledelsen nå går inn for å flytte/innskrenke program som forsvarer radioens rykte som kulturformidler. Å formidle kultur er noe annet enn å drive butikk, og det er en stor misforståelse at
lønnssomhets- og enhetstankegangen skal gjelde innenfor en slik institusjon. NRK burde se det som en vesentlig – og inspirerende – oppgave å formidle så store deler av vårt pulserende (men ikke alltid for mediene like synlige) kulturliv som mulig.

De av oss som har hatt gleden av å lage et spesialprogram i radio (slik som i mitt tilfelle foredrag for P2-akademiet og folkemusikkprogram), får et inntrykk av at det rundt omkring i dette landet sitter mennesker som virkelig lytter aktivt og reflektert – som til og med betrakter radioen som sitt universitet. Vet ikke NRK-ledelsen dette – eller er det bare vi programledere som får tilbakemeldingene?

Hvis NRK ikke skal miste sin profil som kulturinstitusjon, bør den alltid sette kvalitet, ikke kvantitet i høysetet. Kulturformidling er ikke det samme som å koke hurtigris!

Vennlig hilsen
Anne Jorunn Kydland Lysdahl
Førsteamanuensis, Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo

Oppropet tiltredes!! Meir klavikordmusikk på NRK P2!!!!!!!

Venleg, men bestemt helsing Ingrid Eriksen, Bergen
Tidlegmusikkstudent, tidlegare notorisk p2-lyar

Kom dumme og enkle vil de at me skal bli?

Ser av e-post frå Jan Lothe Eriksen i NFD at P2 skal gå i ein kosepratetullekanal. Som leiar av Osafestivalen på Voss har eg gjennom dei siste tre åra utan nemneverdig dekking i NRK jobba for å få til ein eller anna form for dekking av våre prosjekt.

Svaret er då at det er vanskeleg å få til noko for Voss ligg så «avsides». Me får vite at det ikkje er midlar til å reise så langt. I tillegg er det stadige omleggingar i nrk sin struktur som gjer at det for tida er vanskeleg å få til. Osv…….

Kan ikkje P2 få lov til å vera ein kanal med med litt «tungt»stoff?

Arne Anderdal, Osafestivalen

Eg «tutar» ilag med Jan Lothe-Eriksen! Skvaldreradio-kanalar (- og skvaldre-TV-kanalar for den saks skuld) har vi meir enn nok av. Lat oss få behalde NRK P2 som ein anleis radiokanal med ein forutseiande profil i den forstand at lyttarane veit dei får kvalitet verd å lytte til!

Helsing Elin Grytting, kvedar

Dette landet er forvalter av noen av Europas eldste og mest verdifulle folkemusikktradisjoner.

Skottene har nesten bare sekkepipa. Vi har hardingfela, kvedertradisjonene, et utall av fløyter, osv. Forsåvidt også sekkepipe. Hvordan kan det ha seg at vi ikke har mer folkemusikk i NRK, sammenlignet med de britiske statseide kanalene?

NRK har værsågod å være seg sitt ansvar bevisst. Folkemusikktimen skal ikke beskjæres – det er nok urbant tørrprat som det er i P2.

Det er i grunnen litt flaut at norske folkemusikkutøvere i så stor grad blir verdsatt i utlandet, både som utøvere og studenter ved musikkinstitusjoner, mens interessen her i reiret her er så laber.

Vennligst følg opp, Birkeland! Vis at du har en skikkelig jobb, og redd Folkemusikktimen fra beskjæring!

Med hilsen, Per Kristiansen

Eg ynskjer meir djuptgåande spesialprogram for spesielt interesserte på P2 – innan alle sjangrar!

Mvh Åshild Vetrhus, folkemusikkstudent

Jeg stiller meg fullt og helt bak Jan Lohte Eriksens utspill. Vi har nok skvaldrekanaler!

Jon Øivind Ness, komponist

Det er med bekymring vi på Ladegårdens Middelalderkontor registrerer at folkemusikkhalvtimens reprisesending på fredager kuttes ned. Interessen for folkemusikk er stor, og vi er sikker på at mange nå går glipp av dette programmet. P2 er en viktig kanal for musikk- og kulturinteresserte, og vi håper at protester vil kunne forhindre nedskjæring av tilbudet.

Vennlig hilsen Ladegårdens Middelalderkontor ved Ann-Katrin Olsen, Ingunn Skjelfoss, Hedvig Vollsnes og Anne Louise Lien

Støttar herved opp om NFD’s opprop vedr. P2 som kulturkanal.

Mh. Ingvill Marit Garnås, kvedar

Har allerede bemerket sendeskjema tidligere i dag med pop/rockmusikk i tidsrommet 11-12. Det er tydeligvis flere som har problemer. Trist og uheldig utvikling av NRK.

Hilsener Rolf S. Grundesen, Urijazz, Tønsberg

Med bekymring stør eg nedanståande opprop kva gjeld folkemusikkprogramma som P2 sin ålmene profil.

Venleg helsing, Ragnar Nordgreen

Om Ballades lesere ønsker å uttrykke sin støtte til Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal, kan store og små innnlegg som vanlig sendes til ballade@mic.no. Det er også mulig å skrive direkte til de ansvarlige i NRK, ved å benytte følgende epost-adresser: kringkanstingssjef John G. Bernander på john.g.bernander@nrk.no, kringkastersjef Kari Werner Øfsti på kari.werner.ofsti@nrk.no og Kultursjef Turid Birkeland på turid.birkeland@nrk.no.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev