Annbjørg Lien (Foto: Stian Herdal)

Annbjørg Lien disputerer for doktorgrad

Denne formiddagen disputerer folkemusiker Annbjørg Lien for ph.d.-graden med avhandling om komponering basert på hardingfele.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Tirsdag 22. september disputerer den kjente hardingfelespilleren Annbjørg Lien for ph.d.-graden med avhandlingen «Omstemming. En verktøykasse for komponering. Basert på hardingfele-musikk fra Setesdal” («Retune. A toolbox for composing. Based on Hardanger fiddle music from Setesdal”) ved Universitetet i Agder.

Signatur-karakteristikker i musikk kan informere sansene våre om sjanger, repertoar eller stilens egne prosesser, og samtidig fungere som verktøy for nye komposisjoner, er beskrivelsen på universitetets nettside.

Slik omtaler Lien selv sitt doktorgradsprosjekt:
Dette kombinerte vitenskapelige og artistiske studiet i utøvende rytmisk musikk utforsker hvordan karakteristikker i hardingfelemusikken kan brukes som kompositoriske verktøy. Forskningen er basert på tradisjon fra Setesdal, der rytmiske verktøy som fot-tramp og bueføring blir analysert. På jakt etter verktøy som omhandler melodisk struktur, ser studiet på fingring, som tidligere er lite forsket på. Et slikt fingerperspektiv er spesielt relevant, ettersom mange hardingfelespillere leser fingre istedenfor en transkripsjon når de lærer seg denne musikken. Forskningen aktiverer videre folkemusikkbegrepet tak, som forstås som en melodisk enhet bestående av fingertekniske identiteter. Ved å utforske transformasjonen av et tak, innrammer studiet variasjon som en prinsipiell kreativ prosess, og bidrar også med nye perspektiver på hvordan dele opp en hardingfeleslått.

Disputasen blir strømmet direkte klokka 11:15, følg denne lenken for påmelding og mer informasjon om disputasen. Disputasen foregår på engelsk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.