Annbjørg Lien (Foto: Stian Herdal)

Annbjørg Lien disputerer for doktorgrad

Denne formiddagen disputerer folkemusiker Annbjørg Lien for ph.d.-graden med avhandling om komponering basert på hardingfele.

Kalender

Loveshack på Hankø

01/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

01/12/2020 Kl. 21.00

Viken

MIMMI på Hankø

01/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Tirsdag 22. september disputerer den kjente hardingfelespilleren Annbjørg Lien for ph.d.-graden med avhandlingen «Omstemming. En verktøykasse for komponering. Basert på hardingfele-musikk fra Setesdal” («Retune. A toolbox for composing. Based on Hardanger fiddle music from Setesdal”) ved Universitetet i Agder.

Signatur-karakteristikker i musikk kan informere sansene våre om sjanger, repertoar eller stilens egne prosesser, og samtidig fungere som verktøy for nye komposisjoner, er beskrivelsen på universitetets nettside.

Slik omtaler Lien selv sitt doktorgradsprosjekt:
Dette kombinerte vitenskapelige og artistiske studiet i utøvende rytmisk musikk utforsker hvordan karakteristikker i hardingfelemusikken kan brukes som kompositoriske verktøy. Forskningen er basert på tradisjon fra Setesdal, der rytmiske verktøy som fot-tramp og bueføring blir analysert. På jakt etter verktøy som omhandler melodisk struktur, ser studiet på fingring, som tidligere er lite forsket på. Et slikt fingerperspektiv er spesielt relevant, ettersom mange hardingfelespillere leser fingre istedenfor en transkripsjon når de lærer seg denne musikken. Forskningen aktiverer videre folkemusikkbegrepet tak, som forstås som en melodisk enhet bestående av fingertekniske identiteter. Ved å utforske transformasjonen av et tak, innrammer studiet variasjon som en prinsipiell kreativ prosess, og bidrar også med nye perspektiver på hvordan dele opp en hardingfeleslått.

Disputasen blir strømmet direkte klokka 11:15, følg denne lenken for påmelding og mer informasjon om disputasen. Disputasen foregår på engelsk.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev