Willy Martinsen (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Tono og konsertarrangørene

– Vi ønsker å oppklare et par ting. TONO har lansert nye vilkår for arrangører av konserter og events. Med det har de fått lengre frist til å rapportere og muligheten for reduksjon i fakturaen ved fremføring av verk TONO ikke forvalter. Det skriver vederlagsselskapet, som her vil svare på tilbakemeldinger fra sosiale medier og Ballade-dekning.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Av Willy Martinsen, kommunikasjosndirektør i TONO

TONO har lansert nye vilkår for arrangører av konserter og events. Med det har de fått lengre frist til å rapportere og muligheten for reduksjon i fakturaen ved fremføring av verk TONO ikke forvalter. Enkelte tilbakemeldinger i sosiale medier og i Ballade gjør at vi ønsker å oppklare et par ting.

Men før vi kommer til konsertvilkårene, må vi ta en liten omvei om Åndsverkloven §3. Den gir alle som lager en sang eller en sangtekst eneretten til å råde over verket.

Melder man seg inn i TONO overlater man til TONO å forvalte de økonomiske opphavsrettighetene i verket kollektivt. Låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere får TONO-avregninger når sangen fremføres offentlig, på radio, i strømmetjenester, konserter og så videre.

TONO forvalter også utenlandske rettigheter i Norge. Dette gjør vi gjennom gjensidighetsavtaler med andre kollektive forvaltningsselskaper verden over. Vi lisensierer hverandres rettigheter i våre respektive territorier. TONO-medlemmer får dermed også betalt for fremføringer i utlandet, mens medlemmene til for eksempel amerikanske ASCAP får avregninger fra Norge via TONO.

Men alt dette krever at musikkbrukere i Norge rapporterer til TONO hvilken musikk som er brukt, og våre utlandsinntekter avhenger av at «TONO-selskaper» i andre land får inn sine rapporter.

TONO-rapportene er grunnlag for både fakturering og avregning
Strømmetjenester, radiokanaler, konsertarrangører, og kinoer for å nevne noen kundegrupper er virksomheter som med en TONO-avtale kan velge fritt i mange millioner verk som TONO forvalter på vegne av rettighetshavere i Norge og verden for øvrig. De får en tillatelse til å tilgjengeliggjøre verkene for offentligheten, men med et vilkår om at de skal rapportere til TONO. Vi trenger rapportene for å kunne avregne riktige penger til riktige rettighetshavere. Dette vet vi at både de som skriver musikk og de som bruker musikken er opptatte av.

Konsertarrangørenes rapporter skal inneholde informasjon om brutto billettinntekter, publikumsantall og repertoarlister. Rapportene utgjør dermed fakturagrunnlaget, men gir oss også informasjonen vi trenger for å avregne videre.

I de nye vilkårene for konserter og events som ble lansert 7. november var det ikke et nytt rapporteringskrav, slik noen kan synes å tro. Det nye er at vi har gitt konsertarrangører bedre tid på seg til å rapportere gjennom at fristen er økt fra 7 til 10 dager, og at arrangøren kan få en reduksjon i TONO-fakturaen hvis det er fremført musikkverk TONO ikke forvalter. 10 prosent utenfor TONOs forvaltning gir en 10 prosent lavere faktura.

Så hører det også med til bildet at større arrangører med et stort antall konserter kan kontakte TONO for å inngå særskilte avtaler der repertoarlister samles opp og sendes TONO for eksempel halvårlig.

Arrangøransvar å rapportere inntekter, publikumsantall og repertoar
Tilbakemeldingene fra for eksempel en del julekonsertarrangører er at de synes den nye ordningen er en mer fair modell. Denne endringen har vi gjort for å tilpasse oss endrede lovmessige rammebetingelser. Samtidig betyr endringen at korrekt rapportering blir enda viktigere både for konsertarrangør og TONO.

Ansvaret for å klarere opphavsrettigheter, rapportere billettinntekter, publikumsantall og repertoarlister på konserter ligger hos de som er ansvarlige for konsertene. Det vil si de som har ansvar for eventuell søknad om avholdelse av arrangementet, brannvern, sikkerhet, betaling av artisthonorarer og så videre. TONOs kunder for konserter er konsertarrangørene.

Vi kommer naturligvis ikke til å legge ansvaret for all klarering av opphavsrettigheter, og alt det innebærer over på artister og musikere, like lite som vi vil eller kan gjøre det for fremføringer på strømmetjenester, radio, kino eller andre sammenhenger. 

Når det er sagt, tar vi gjerne imot repertoarlister også fra artister og managements også. Men det er i tillegg til – ikke i stedet for.

TONO representerer ASCAP i Norge
Vi har ikke for vane å kommentere på saker med enkeltmedlemmer og -kunder, men en låtskriver og konsertarrangør har skrevet i Ballade om en spesifikk sak han har med TONO. Fordi saken er illustrerende for det ovennevnte kan vi knytte et par kommentarer til den.

Her er det snakk om en festival der det opptrådte flere ulike band, og det ble fremført musikkverk av en hel rekke ulike ASCAP-låtskrivere. Ønsker et enkeltmedlem av ASCAP å egenforvalte en konsert i Norge må TONO ha et særskilt varsel fra søsterselskapet om dette. Det kan vi ikke se å ha mottatt her.

Uansett forventer de andre ASCAP-låtskriverne som fikk sine låter spilt på festivalen at TONO lisensierer den slik at de kan få TONO-avregning for fremføringene. Den skjønnsbaserte fakturaen sendte vi fordi arrangøren ikke ga oss den informasjonen vi trenger for å kunne beregne faktura og vite hvem vi skal avregne til.

Red. anm.:Låtskriveren og arrangøren som det vises til er Joakim Einelund, som onsdag skrev om det han kaller diskusjoner med TONO. Einelund er forelagt Tonos tilsvar, og fastholder at han ikke er enig i framstillinga av saken slik Tono skriver det her.

ASCAP, som begge innleggene refererer til, står for American Society of Composers, Authors and Publishers.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.