DAB-radio (Evoke 3, Pure Digital)

Strid om DAB-salget i 2006

– Det må være solgte DAB-radioer og ikke importen som er interessant. Hyllevarmere hos importørene sier lite og ingen ting om publikums kjøpslyst på DAB-radioer, skriver Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Per Morten Hoff, IKT-Norge

IKT-Norge sendte i romjulen ut tall som viste at det var blitt solgt rett i overkant av 27.000 DAB-radioer i Norge. Nå kommer tall fra Digitalradioutvalget som sier at det er solgt 55 000 DAB radioer i 2006. Hva skal man tro på?

For det første er det viktig å være klar over at det ikke er noen offisiell tollkode på DAB-radioer. Salget kan derfor ikke fanges opp i statistikken fra SSB eller Toll og Avgiftsdirektoratet.

IKT-Norge har i sin statistikk ikke fanget opp de 10.000 radioene som DnB har kjøp som gaver. Så her har vi bommet med 10.000. Det har vi ingen problemer med å innrømme. Våre tall baserer seg på hva som er solgt ut til sluttbrukerene og vår kilde har vært sisteleddet, sammen med importstatistikk på de aktører vi vet bare importerer DAB.

Tallene for hva som er tatt inn til landet kan godt ha vært høyere, og kan godt være 55.000 Det har vi ingen grunn til å tvile på. Det interessante her er hva som er solgt ut til forbruker. Ikke hva som ligger av DAB-radioer på lager.

Primo desmeber sendte Elektronikkbransjen ved Erik Andersen ut en pressemelding som sa at DAB-salget i 2006 lå ann til å bli 30.000 dersom julesalget slo til. Dette var basert på prognoser og halvårstall av DAB-salget. Rapporten som IKT-Norge hentet inn 23.12.06 gav klar beskjed fra utsalgsstedene om at julesalget av DAB ikke slo til.

Dette ble også bekreftet i DN som intervjuet noen av de store kjedene. Det er trolig langt over 10.000 DAB radioer som er importert i håp om hett julesalg, men som ikke ble solgt. Derfor må tallene også fra Digitalradioutvalget tas med en klype salt.Deres statistikk sier ikke nok om DABs penetrasjon i markedet.

IKT-Norge er ikke interessert i noen tallkrig. Det vi uansett kan slå fast er at salget av DAB ikke har økt nevneverdig siden 2005. Da ble det rapportert at det var solgt 51.000 DAB radioer. Det er oppsiktsvekkende at et nytt produkt som er blitt markedsført så sterkt ikke har vist økning i salget. Men uenighet om noen tusen DAB-radioer til tross: Det store spørsmålet her er om Digitalradioaktørenes klare målsetting om at det skal være en million solgte DAB-radioer i 2010 kan nås?

Med et salg de to siste årene på 85-105.000 solgte DAB-radioer ser dette målet ut til å være svært fjernt. Salget til nå viser også at NRK’s sterke ønske om å stenge «Alltid-kanalene » på FM allerede i år, har vært fullstendig virkelighetsfjernt. Heldigvis har statsråd Giske sett dette og satt foten ned.

IKT-Norge håper nå at digital-radioer kan f en egen tollkode, slik at vi slipper fremtidig diskusjon om tall. Til det er overgangen til fremtidens digitaleradiosystem alt for viktig, og denne diskusjonen bør ikke bli en talldiskusjon. Vi avventer nå med spenning Elektronikkbransjens statistikk som bruker å komme i februar og som også viser hvor mange FM-radioer som er solgt.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev