I Was a King, Frøkedal (Foto: Espen A. Eik)

Streik stopper ikke Rockefeller

Innslippet kan ta lenger tid og barkøen kan bli tregere, men konsertene vil uansett gå som planlagt, lover Rockefellers styreformann Hans Lier.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

De ansatte ved Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene truer med streik om de ikke får gjennom en tariffavtale. Avtalen har fått en egen støttegruppe på Facebook.
— Men foreløpig forholder vi oss til at streiken ikke er en realitet. Vi har god tro på en dialog og stiller oss åpne for å finne en løsning i denne saken. Vi ønsker jo et godt forhold til våre ansatte, sier Rockefellers styreformann Hans Lier til Ballade.no.
— Med så mange uorganiserte kan sikkert Rockefeller holde åpent, selv om vi skulle gå ut i streik. Men det vil jo ta seg heller dårlig ut, dersom ledelsen velger en slik holdning til en lovlig streik, repliserer Edvard Gran, nestleder i klubben for Hotel- og Restaurantarbeidere  ved Rockefeller.
Strid om tariffavtale
Konflikten som preger Rockefeller skyldes et krav om en sentral tariffavtale, som ansatte organisert i Oslo Hotel- og restaurantarbeiderforening (OHRAF) har framsatt – og som ledelsen har sagt nei til. Onsdag 17. november møtes partene hos Riksmeklingsmannen, og oppnås det ikke enighet der, kan det bli streik på Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene.
— Fellesforbundets tariffavtale vil gi de ansatte 20 kroner i timen i nattillegg. I forlengelse av tariffavtalen vil vi også få en bedre vaktliste som vil gi større forutsigbarhet og  sikkerhet rundt hvor mange månedlige vakter den enkelte kan regne med. Slik det er nå, kan du ofte regne med mange vakter, men det er ikke noe du kan basere deg på. Og det er ingen gunstig situasjon for ansatte som har dette som sin ”faste” jobb, sier Gran og tilføyer:
— Men det med vaktlista er ikke noe stort poeng. Det konflikten virkelig handler om er nattillegget.
Forenklet og feil
Gran vedgår at de ansatte ved det kjente konsertstedet har en grunnlønn som ligger ”rett over Fellesforbundets  tariffavtale”, men som uten nattillegg ender opp et stykke under. Det mener Lier både blir forenklet og feil.
— Blir tariffavtalen gjennomført er det helt riktig at noen av de ansatte som jobber i baren vil gå opp, men det er også mange som vil gå ned. Vi har en egen lokal tariffavtale med andre tillegg som er mer tilpasset Rockefellers situasjon enn Fellesforbundets avtale for ansatte i Hotell- og restaurantbransjen. Vi har en helt annen og brattere lønnsstige, uttaler Lier.
Ingen morgenkonserter
Grunnen til at Rockefeller-ledelsen mener Fellesforbundets tariffavtale ikke passer på konsertstedet er at deres virksomhet skiller seg kraftig fra hverdagen hos hoteller og alminnelige restauranter.
— Hotellansatte har tidlige morgenvakter, og de fleste serveringssteder åpner en gang på formiddagen. Vi har verken overnattende eller spisegjester. Vi har ingen virksomhet før utpå kvelden, og det er utifra den virkeligheten vi må lage våre avtaler, sier Lier.
Ifølge Edvard Gran er i underkant  50 av de totalt om lag 80 bar-, vakt- og ryddeansatte med kveldsarbeid organisert i Hotell og Restaurant. Det skulle tilsi at mer enn halvparten av denne gruppen ansatte kan komme til å gå ut i streik, dersom meklingen ikke fører fram. Lier mener tallene er misvisende.
— Totalt er det rundt 150 ansatte i Rockefeller, hvorav mange på deltid. I realiteten er det kun et mindretall, på størrelsesorden 20-30 prosent, av ansatte med kveldsarbeid som krever tariffavtale, hevder Lier.
Har forsuret arbeidsmiljøet
Ifølge en uorganisert, anonym kilde i Rockefeller med arbeidsplass i baren, har konflikten forsuret arbeidsmiljøet litt. ”Det snakkes jo mye om tariffstriden og uenigheten ligger jo litt i lufta”, sier vedkommende, som selv har valgt å forbli uorganisert. Kilden mener de har ”ganske bra betalt” og støtter ledelsen i deres syn på at den sentrale tariffavtalen passer dårlig på Rockefeller.
— Jeg sier heller ikke at vi har en dårlig grunnlønn, men at manglende tillegg gjør at sluttsummen blir lav. Ellers opplever vi at noen har meldt seg inn i klubben, men også at noen har meldt seg ut, på grunn av ulikt syn på innføring av tariffavtale. Likevel føler jeg at arbeidsmiljøet i liten grad er blitt skadet av uenigheten, kommenterer Gran.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev