1000-lapp (Norges Bank)

Stor budsjettsmell i Norge 2005

Styret i Norge 2005 AS går av etter et budsjettunderskudd på nesten 27 millioner kroner, melder Dagsavisen idag.
– Vi la til grunn en større inntekt enn det som viste seg å være mulig å få inn fra sponsorene, sier avgått styreleder Anne Kari Lande Hasle til avisen. Kulturdepartementet, som er selskapets eier, går inn med 26.9 friske millioner for å dekke underskuddet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norge 2005 har ansvaret for å forberede og gjennomføre Hundreårsmarkeringen i 2005. Programmet finansieres ved statlige bidrag og gjennom samarbeid med institusjoner, næringsliv og privatpersoner.

En sentral strategi bak Norge 2005 var at programmet skulle initiere prosjekter gjennom delfinansiering, og at dette skulle utløse ytterligere private og offentlige midler og engasjement. At delfinansiering utløser mer finanisering er, som mange prosjektsøknadsskrivere i kulturlivet vil vite, en mekanisme som ikke alltid slår til.

Lande Hasle sier til Dagsavisen at det ikke var mulig for styret å kutte på utgiftssiden, siden selskapet har inngått juridisk bindende avtaler om arrangementer over hele landet gjennom jubileumsåret.

Kulturdepartementet sendte i går ut en pressemelding hvor det ble informert om at Norge 2005 as vil bli tilført 26,9 millioner offentlige kroner ekstra i tillegg til de 35 millionene som allerede var bevilget for 2005. I tillegg til manglende sponsorinntekter og et dårligere salg av jubileumsmynter enn budsjettert, har utgiftene i Norge 2005 generelt økt med fire millioner.

Denne departementale redningsaksjonen gjør at selve programmet for hundreårsmarkeringen blir ikke berørt. Dette programmet, som selvsagt også byr på mye norsk musikk i inn- og utland, kan du lese mer om på denne siden.

Norge 2005 vil nå få nytt styre. Den nye styrelederen for det midlertidige, statseide aksjeselskapet blir høyesterettsadvokat Jens Kristian Thune.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev