Therese Birkelund Ulvo

P4 om musikken

P4 argumenterte i sin søknad med at de brukte mye ressurser på å fremme norsk musikk. Kanalen har i løpet av ni års drift generert rundt 175 millioner kroner til norske rettighetshavere og deres organisasjoner. I 2000 var andelen norsk musikk på kanalen oppe i 20 prosent, mens deres samarbeid med Phonofile A/S skal ha vært i ferd med å løfte statistikken i været.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Utdrag fra P4-søknaden: Punkt. 4.6, om musikk

«Musikk har en sentral posisjon i P4s sendinger. I vår store lytterundersøkelse P4Puls, gjennomført i 2002, er et av de mest fremtredende resultater lytternes store tilfredshet med vår musikkprofil og fordelingen mellom verbalinnslag og musikk. Våre egne og internasjonale undersøkelser viser klart at «feil musikk» er den viktigste årsaken til at lytterne skifter kanal. For en kanalen som er avhengig av høye lyttertall er det derfor avgjørende å ta hensyn til et slikt faktum i programmeringen.

Musikken er derfor et av P4s viktigste suksesskriterier for å lykkes lyttermessig. P4 har da også fått aksept for dette fra Allmennkringkastingsrådet, som i en tidligere rapport har uttalt følgende: «Rådet mener P4s musikkprofil i lys av det øvrige allmennkringkastingstilbudet langt på veg må aksepteres som uttrykk for kanalens målgruppeorientering og generelt bredt innrettede profil.»

P4 har brukt, og bruker, mye ressurser på å fremme norsk musikk. For noen år tilbake ble P4 kritisert for å spille for lite norsk musikk. P4s ledelse var lydhøre overfor dette viktige innspill fra representanter for norsk musikk og kultur, og valgte å foreta endringer i programtilbudet Dette innebar blant annet en økning av andelen norsk musikk. I 2000 var andelen norsk musikk spilt på P4 20 prosent. I august 2002 er andelen oppe i 28 prosent, og vi bestreber oss på å øke andelen ytterligere. Vår økte satsing på norsk musikk har blant annet medført at P4 de siste årene har produsert en rekke «musikalske krøniker», noen av dem i samarbeid med eksterne, norske produksjonsmiljøer. Dette er omfattende dokumentarprogrammer om og med norske artister, hvor man kronologisk gjennomgår artistenes karriere.

Vi har et utstrakt samarbeid med norsk musikkbransje, og har møter med bransjen for å øke fokus på norsk musikk. Vi har inngått et samarbeid med FONO, som er organisasjonen for norske plateselskaper, om bl.a. den norske musikkdatabasen Phonofile. Dette er bransjens egen database for norsk musikk. Her kan P4 velge blant mer enn 40.000 kutt norsk musikk, både på norsk og andre språk. Som gjenytelse hjelper P4 blant annet stiftelsen med å videreutvikle databasen til enda større brukervennlighet. Phonofile har uttrykt sin tilfredshet med de erfaringene P4 kan bidra med – og den innsatsen vi gjør for norsk musikk generelt.

P4 legger ned betydelige ressurser i musikk hvert år, og jobber kontinuerlig med å tilby lytterne det beste musikkrepertoaret i Norge. P4s høye lytteroppslutning har gjort det meget attraktivt å bli spilt på kanalen. Dette har musikkbransjen stort utbytte av, både som markedsføring og i form av direkte inntekter til Tono og Gramo. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at P4s bruk av musikk i perioden 1994 – 2002 har resultert i at vi har betalt NOK 175 millioner tilbake til rettighetshavere og deres organisasjoner. Vår store lytteroppslutning har gjort kanalen til landets viktigste utstillingsvindu for norsk og internasjonal musikkbransje, og en betydelig inntektskilde for artister og rettighetshavere.»

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev