Unge musikere tar initiativ til å spørre hvor nødvendige flyreiser er. (Foto: SAS)

MIC/UDs reisestøtte

Neste søknadsfrist for både reisestøtte og UDs støtte til kulturutveksling med land i sør er 15. mai.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Musikkinformasjonssenteret (MIC) forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Utenriksdepartementet har økt den økonomiske rammen til ordningen for 2007 fra 1.300.000 til 1.600.000. Som følge av økte bevilgninger er det nå tre tildelingsrunder pr. år.

UDs støtte til kulturutveksling med land i sør:

Denne ordningen forvaltes også av Musikkinformasjonssenteret MIC. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Den økonomiske rammen for 2007 er NOK 500.000.

Neste søknadsfrist for begge ordningene er 15. mai 2007.

Fra og med 26. mars vil all kommunikasjon rundt støtteordningene foregå elektronisk.

hjemmesiden til støtteordningene for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid, stikk.no, finnes mer informasjon om ordningene og elektronisk søknadsskjema.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev