Unge musikere tar initiativ til å spørre hvor nødvendige flyreiser er. (Foto: SAS)

UDs reisestøtte – søknadsfrister 2007

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter alle sjangere og har i 2007 en samlet ramme på kr. 1 800.000. Første søknadsfrist er 1. mars.

Kalender

Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli publisert på MICs nettsider og skriftlig tilsagn sendes ut umiddelbart etter fagutvalgets møte 22. mars. Øvrige frister i 2007 er 15. mai og 1. november

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet

UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og har en ramme for 2007 på kr. 1 300.000. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen.

Støtte til kultursamarbeid med land i sør

Støtten til kultursamarbeid med land i sør skal stimulere til utvikling og gjennomføring av musikkprosjekter som skaper samarbeid mellom komponister, musikere og musikkbransjefolk i Norge og i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i år en ramme på kr. 500.000. Det kan gis midler til reise, opphold og andre prosjektkostnader. Kultursamarbeidet skal bidra til langsiktig styrking av musikklivet i samarbeidslandene. Prosjektene som støttes skal fremme kompetansebygging og institusjonsutvikling. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innenfor de generelle rammene for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene er avrenset til bestemte land, og at de direkte eller indirekte skal bidra til å fremme fred, utvikling, velferd og likestilling i utviklingsland.

Søknadene behandles av et MICs fagutvalg. Fagutvalget har møte ca tre uker etter søknadsfristens utløp. Resultatene blir publisert på MICs nettsider og svarbrev vil bli sendt ut umiddelbart etter at søknadsbehandlingen har funnet sted.

Søknadsfrist er altså 1. mars. Det kan søkes midler til konserter og turneer som gjennomføres i 2007 og 2008. Prosjekter kan søkes for inntil tre år. Mer informasjon om støtteordningene, søknadsskjema (må benyttes) og tidligere tildelinger finner du via lenkene under.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev