Serena Maneesh_Emil Nikolaisen, strober

Ny giv for reisestøtten

Denne uken ble tildelingene for Utenriksdepartementets reisestøtteordning, som administreres av Musikkinformasjonssenteret MIC, klare. Med økte økonomiske rammer, ny web-portal og solide bevilgninger har reisestøtteordningen i år fått et løft. Hanne Hukkelberg, Sondre Lerche, Serena Maneesh og Bugge Wesseltoft er blant artistene som mottar mest støtte.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Norske artisters turnevirksomhet i utlandet har aldri vært mer omfattende – nå tar Utenriksdepartementet konsekvensene av dette og øker rammene for reisestøtteordningen med hele 300 000 kroner. MIC på sin side lanserer en helt ny portal for støtteordningene, stikk.no, som vil gjøre søknadsprosessen lettere og langt mer effektiv.

Hukkelberg, Lerche og Nikolaisen

Hanne Hukkelberg stikker av med den største bevilgningen etter at fagutvalget for reisestøtte for profesjonelle musikeres konserter i utlandet hadde sitt møte på MIC denne uken. Hukkelberg som har høstet strålende anmeldelser for sitt siste album Rykestrasse 68 skal senere i år ut på en omfattende Europaturne. Hukkelbergs management kan nå oppjustere budsjettet etter at fagkomiteen har bevilget 40 000 i reisetøtte.

En glad Hanne Hukkelberg takker for støtten:

— Først og fremst, tusen takk for støtten! Denne bevilgningen kom som en svært gledelig nyhet! Støtte er helt avgjørende for at vi kan gjennomføre vår kommende Europaturne som starter 10.april og varer helt frem til 16.juni! Vi har satset stort for å imøtekomme etterspørselen, derfor er det godt å bli tatt på alvor med støtten fra UD og MIC.

Det er ikke bare Hanne Hukkelberg som nyter godt av UD/MICs reisestøtteordning. Sondre Lerche har turnert alene på det nordamerikanske markedet i en årrekke men i mars og april har han med fullt band og Thomas Dybdahl som oppvarmer. Lerches management Stageway, som uttrykte stor takknemlighet for tildelingen, kan nå plusse på 25 000 på turnebudsjettets inntektsside.

Serena Maneesh har tidligere fokusert mest på Nord-Amerika og Europa men skal i april varme opp for Nine Inch Nails på deres store turne i Australia og Japan – en turne som fagutvalget støtter med 25 000.

Elvira Nikolaisen opplever stor interesse i SonyBMGs underavdelinger ute i Europa for tiden og hennes management planlegger omfattende turnering i Tyskland, Sverige, Finland og Nederland senere i år – turnebudsjettet kan nå oppjusteres med 20 000 etter at fagutvalget har gjort sitt vedtak.

Ett av bandene som har nytt godt av reisestøtteordningen er New Violators som nylig gjorde en rekke godt mottatte showcaser på South by Southwest i Austin, Texas og også konserter i New York for potensielle plateselskap og partnere på det amerikanske markedet. En hastebevilgning på 17 000 fra UD/MIC i februar gjorde det mulig for Per Borten og resten av bandet å reise til USA for å bygge videre på den internasjonale oppmerksomheten/interessen som ble skapt på fjorårets Øyafestival og årets by:Larm.

Trio Medieval har etter hvert opparbeidet seg et betydelig publikum i USA og skal i november og desember tilbake for å gjøre en konsertserie der de fokuserer på norske folketoner – med seg på veien får trioen 20 000.

Hardingfeleutøverne Liv Merete Kroken og Sigrid Moldestad, bedre kjent som folkemusikkduoen Spindel har blitt invitert til å spille på den viktige canadiske eventen Festival Vancouver i august. Med 25 000 i støtte fra MIC/UD er Kroken og Moldestad blant de klare vinnerne i reisestøttens tradisjons/folkemusikk kategori.

I tillegg til disse utøverne og bandene ble det tildelt midler til bl.a. Grand Island, Sissy Wish, 1349, El Caco, Tord Gustavsen Trio, Arve Henriksen, In The Country, Ernst Simon Glaser, Asamisimasa, Natasha Barrett og Trondheimsolistene.

Fullstendig oversikt over tildelinger ligger ute på mic.no.

Kulturutveksling med land i sør

Fagkomiteen har også tildelt midler for prosjekter som kommer inn under kategorien kulturutveksling med land i sør. Den største bevilgningen i denne kategorien går til Bugge Wesseltoft som sammen med Per Martinsen og Shrikant Shriram (best kjent som bassisten i den toneangivende drum n’bass duoen Badmarsh & Shri) skal gjøre klubbkonserter i Mumbai i India senere i år. Wesseltoft kan nå plusse på 40 000 på turnebudsjettet.

Riddu Riddu Festivalen skal presentere samisk musikk på Migration Music Festival i Taipei, Taiwan på en egen scene senere i år og har fra fagkomiteen fått 25 000.

Prosjektgruppen for Norsk-Kinesisk musikksamarbeid der Sigbjørn Nedland og Bel Canto/Vajas medlem Nils Johansen er bidragsytere har fått 40 000 til et prosjekt som skal stimulere til samarbeid, gjensidig læring og nyskaping mellom norske og kineske musikere.

Stikk.no

Musikkinformasjonssenteret lanserer nå også en helt ny tjeneste for søknader om reisestøtte og tilskudd til kulturutveksling med land i sør. Den flunkende nye portalen www.stikk.no (Støtteordninger for Internasjonalt Kunst og Kultursamarbeid) skal gjøre søknadsprosessen lettere og mer oversiktlig for søkere, fagutvalg og MICs administrasjon.

Med det nye web-baserte søknadssystemet legger brukerne selv inn sine søknader elektronisk og kan følge saksgang og behandling på nett.

Stikk.no vil også gjøre arbeidet lettere for fagutvalg og administrasjon som nå kan diskutere søknader og legge inn sine innstillinger på web’en i forkant av komiteens møter, noe som vil effektivisere administrasjonen av støtteordningen. Med elektronisk saksbehandling vil også reiseklare band og utøvere få svar på sine søknader langt raskere enn tidligere.

Om tilskuddsordningen

Musikkinformasjonssenteret (MIC) forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved første tildelingsrunde for turneer og konserter i 2007 er det fordelt til sammen 650 000 kroner til 52 mottagere.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 17 søknader pop, rock, hip-hop, klubbmusikk og metal, 16 klassisk musikk og samtidsmusikk, 15 jazz og 4 folkemusikk.

UDs reisestøtteordning har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Den økonomiske rammen for ordningen er i 2007 på 1,6 mill kroner.

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til reiser i forbindelse med kulturutveksling med land i sør (utviklingsland), innen musikkområdet, forvaltes også av Musikkinformasjonssenteret. Ved den første tildelingsrunden i 2007 er det gitt reisestøtte på til sammen 170 000 kroner, fordelt på 6 prosjekter.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere. Kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer og institusjoner i samarbeidslandene.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Henvendelser knyttet til reisestøtte til profesjonelle norske musikeres konserter i utlandet og Utenriksdepartementets prosjektstøtte til kulturutveksling med land i sør kan rettes til Musikkinformasjonssenterets administrasjonssjef Lisbeth Risnes: tlf.: 23 27 63 13 eller lisbeth@mic.no

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev