AskerKommune

…men Telenor vil ikke overvåke

Det er ikke aktuelt for Telenor å overvåke egne kunder, sier informasjonssjef Atle Lessum

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Tellef Øgrim
Både Frankrike og Storbritannia går inn for ordninger med advarselsbrev fra internettleverandøren (eller ISP, etter Internet Service Provider) til kunder som fildeler rettighetsbelagt materiale ulovlig. Andre, blant andre kulturminster Anniken Huitfeldt, sier nei.
I dag ba NOPA, Produsentforenigen, Gyldendal og IFPI i møte med kulturministeren om en lignende ordning der advarselsbrev, som så først følges av straffetiltak dersom piratkopieringen ikke avtar.
Telenor, landets største internettleverandør, vil ikke overvåke kundene sine.
På spørsmål fra Ballade om selskapet har vurdert en ordning med slike advarsler svarer informasjonssjef Atle Lessum:
— Dette betyr i så fall at noen har henvendt seg til oss og «påstått» at én av våre kunder gjør noe ulovlig. Slik Telenor forstår kjennelsen i Pirate Bay-saken (der film- og musikkbransjen krevde at Telenor stenger tilgangen til fildelingsnettstedet, red. anm) har vi som ISP ikke ansvar for den trafikken som går i nettet. Det blir da ikke riktig at Telenor som ISP skal sende advarselsbrev til sin kunde på vegne av en tredjepart.
Hvordan ser du på en ordning som de som planlegges i Frankrike og Storbritannia?
— Dette handler i bunn og grunn om at ISP-ene skal overvåke kundene sine. Det er vi imot. Vi mener det ikke er ISP-ens oppgave, og har som grunnleggende prinsipp at vi overvåker nettet, ikke kundene våre. Vi er avhengige av kundenes tillit i dette spørsmålet.
Vi har sagt hele tiden at vi tror veien å gå for å få bukt med ulovlig fildeling er gjennom å tilby tjenester for nedlasting av digitalt innhold lovlig, enkelt, med høy kvalitet og til gode priser, sier Lessum.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev