Trond Giske, helfigur 2007 (Foto: Guri Dahl/ Statsministerens kontor)

LOK: Budsjettlekkasje fra Giske

INTERVJU: I neste års budsjettforslag gir Trond Giske påplussinger til områder innen musikkfeltet som er blitt skadelidende av at LOK er luket bort. – Med det lukker i hvert fall vi LOK-debatten, sier MFOs forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand til Musikk Kultur. – LOK hadde ikke livets rett, og MFO er de eneste som har gjort det fornuftige i denne prosessen, nemlig å påpeke hvem som faller mellom stoler og som er kommet uheldig ut etter 2007-budsjettet. Det er viktigere enn å skule i motsatt retning i kikkerten, sier Giske.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Anne Myklebust Odland

Journalist i Musikk-Kultur

— Departementet gjør noen viktige påplussinger i neste års budsjett, slik at vi er trygge på at avviklingen av LOK (Tilskuddsordningen til lokale musikktiltak) på 6,3 mill kroner ikke får utilsiktede konsekvenser på musikkfeltet, sier kulturminister Trond Giske.

Budsjettlekkasjen får Musikk-Kultur på ministerens kontor, der forbundsleder i MFO Arnfinn Bjerkestrand også er til stede. Forbundslederen har hatt jevnlige møter med ministeren, hvor de har drøftet hvilke utslag LOK-avviklingen har fått, som det må justeres for.

— Jeg har hatt en kjempefin dialog med dem som har vært bekymret over bortfallet av LOK og er kommet fram til sju områder på musikkfeltet som trenger ekstra oppmerksomhet. Det gir seg utslag i påplussinger på budsjettet for 2008, sier Giske.

• Tilskuddet til kirkemusikk økes med 1 million kroner
• Festivalstøtten økes med 1 million kroner
• TARP (Turne- og arrangørstøtten) får 1 million kroner mer
• Ensemblestøtten påplusses med 1,5 millioner kroner
• Musikkens venner påplusses med 250 000 kroner
• Nasjonalscenen folkemusikk/dans får 1 million kroner
• Ny musikk får 250 000 kroner mer

Påplussingene til kirkemusikk, festivaler, TARP, ensembler og Musikkens venner skal forvaltes gjennom Kulturrådet.

— Pengene skal kanaliseres gjennom eksisterende ordninger i Kulturrådet. Det byråkratiske arbeidet blir det samme, men flere får støtte, sier Giske.

Han presiserer at det kommer ytterligere bevilgninger til musikk i neste års budsjett, men at budsjettlekkasjen handler om punkter som er relevante å øke etter bortfallet av LOK.

— Særlig påplussingen til kirkemusikk kommer som direkte svar til LOK, sier Giske.

Ikke livets rett

Er dette en innrømmelse om at det var feil å avvikle LOK?

— Nei. Det er en riktig omlegging å fjerne LOK. Vi kan ikke ha ordninger hvor penger sløses bort i byråkrati. Gjennom LOK fikk kreti og pleti støtte, og det var et kostnadskrevende og tungrodd system. LOK overlevde så lenge den gjorde, fordi ikke alle hadde oppdaget den. Systemet hadde ellers brutt sammen. Dessuten var det bare under halvparten av kommunene som fikk LOK-støtte, sier Giske og fortsetter:

— Jeg er helt tydelig på at hvis det skal være byråkratiske støtteordninger på nasjonalt plan, så skal det være to grunner til det: Enten må støttebeløpene være så store at det er umulig å ta slike løft lokalt. Eller så må det være for å tilgodese smale sjangere eller interkommunale prosjekter, som turneer, sier Giske og tilføyer:
— LOK hadde ikke livets rett, og MFO er de eneste som har gjort det fornuftige i denne prosessen, nemlig å påpeke hvem som faller mellom stoler og som er kommet uheldig ut etter 2007-budsjettet. Det er viktigere enn å skule i motsatt retning i kikkerten.

At budsjettlekkasjen til Musikk-Kultur kommer rett før valgkampen er vel ikke tilfeldig?

— Det er ikke noen ulempe å fortelle at vi er blitt enige om områder som bør få påplussinger. Selv om jeg vel ikke tror håndteringen av LOK blir tungen på vektskåla i valget, så er det greit med alt man kan legge bak seg. Jeg har konkludert for lengst. LOK kommer ikke tilbake. Men nå håper jeg de mest bekymrede kan sove bedre, kanskje til og med med et smil om munnen! sier Giske.

Avblåser debatten

MFOs forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nikker anerkjennende til det ministeren sier:

— Nå må vi akseptere at slik er det blitt. Fra å be om å få LOK tilbake, må vi gå til kommunene og politikerne med Kulturlovene i hånd – og si at de må oppfylle sine budsjettmessige forpliktelser.Det er mitt klare råd. Vi ser nå at det skjer påplussinger fra departementet, og med det lukker MFO LOK-debatten. Vi må se totaliteten, og vil vende energien annen vei, sier Bjerkestrand og tilføyer:

— Jeg er enig med ministeren i at ”småskalakonserter” er et lokalt ansvar. Men vi har påpekt åpenbare mangler, og opplever at departementet er villig til å bøte på det, sier han.

Ministeren selv mener det hjelper å si fra hvis det er tiltak som ikke virker etter hensikten.

— Det er viktig at departementet får tilbakemeldinger fra brukerne. Men det har ikke vært helt lett å få dokumentasjon på hvor musikkbransjen blør. Jeg har sagt til dem jeg har hatt dialog med, ”fortell meg, hvilke områder som er spesielt ramma”, men har ikke fått konkrete svar. Det er jo bare et halvt år siden LOK forsvant og det finnes ikke gode erfaringstall, sier Giske.

Overrasket over protester

Hadde du forventet så mye ramaskrik rundt avviklingen av LOK?

— Jeg er overrasket over at folk har hengt seg opp i slike detaljer. Det viser at musikkfeltet i mange år har vært så vant til sultefôring, at hver ordning har vært livsviktig. Musikere har jo aldri levd i en verden der musikkfeltet er blitt påplusset med nærmere 70 millioner kroner på et år. Husk på at Bondevik bare bevilget hundre millioner kroner til hele kulturfeltet, sier Giske.

Giske viser til undersøkelsen NorgesBarometeret gjorde på oppdrag fra MFO blant Norges ordførere og rådmenn i juni. Der svarer halvparten av kommunene at de mener bevilgningene til kultur bør øke som følge av den nye kulturloven.
– Det betyr ikke at de andre kommunene ikke skal øke bevilgningene. Tallet viser først og fremst betydningen av kulturloven, sier Giske.

Han hevder at viljen til å bevilge penger til kultur er til stede i kommunene.

— Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim har for eksempel sagt at Trondheim kommune vil ta ansvar for bortfallet av LOK-midlene. Og Fond for utøvende, som fikk en påplussing på 10 millioner kroner i 2007, tar mange av LOK-sakene. Skolekonsertene fikk i fjor en større økning enn hele LOK-ordningen og sysselsetter mange frilansere. Man må jo se helheten. Og vi skal fortsette kulturløftet i 2008, sier han og legger til:

— 14 milliarder kroner mer til kommunene gir faktisk 500 millioner kroner mer til kultur i kommunene.

Men noen vil fremdeles hevde at kommunene ikke har kompetanse til å vurdere kulturelle prosjekter?

— Det er så, men det er bedre å bruke ekstra penger og bomme litt, enn å ansette folk som skal finkjemme prosjektene som skal støttes. Arrangører vil etter hvert også opparbeide seg ry i lokalmiljøene. Det er heller ikke noe i veien for at kommunene kan knytte til seg kompetanse, mener Giske.

Denne saken er hentet fra siste nummer av Musikk-Kultur, som er ute i dag. Den finnes i sin opprinnelige kontekst her og gjengis på Ballade med deres velvillige tillatelse.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev