Litt for heit om dagen: Jorda (Foto: NASA)

Kulturrådet: Vil kompensere klimakutt på turneer og festivaler

Miljøsamvittigheten brer seg blant musikere. Nå varsler Kulturrådet nye støtteregler som favoriserer turneer med lavt klimautslipp.

Kalender

Klimaengasjementet blant norske musikere blir mer synlig. Nå tar studenter ved Norges musikkhøgskole (NMH) initiativ til debatt om flyreiser og andre sider ved musikerkarrieren som etterlater store klimaaavtrykk. Og det diskuteres om artisters turnering i flere fora, og om tilrettelegging for mindre CO2- og andre klimagassutslipp knytta til konserter.

Flere utøvere har etterlyst hjelp til å arrangere turneer og reiser til spillejobber der man har tid til å velge annet enn fly. Nå svarer Kulturrådet, som vel forvalter den største potten av offentlige midler som gir norske musikere penger å spille for, utover billettinntekter og sponsormidler.

– Vi vil ha med arrangører, og Kulturrådet, på å se etter løsninger.
Samtidig ser vi på oss sjøl: hvor kommer forventningene om kule gigs fra? Hvorfor får du så mye anerkjennelse hvis du reiser mye og langt med fly som musiker?

Det sier Sverker Rundquist, en av studentene som står for neste ukes debatt. Han fortsetter med et eksempel fra musikerhverdagen:
– Jeg har selv vært med og organisert Ungdomssymfonikerne, og det er gjennomgående den store turneen som trekker studenter til å melde seg som søkere. Det er en uuttalt kultur om at fly er lik fet gig, mener Rundquist.

– Men handler det ikke like mye om at som musiker, kanskje ofte som frilanser, som mange er, så kan du ikke alltid velge bort jobber? Eller velge å bruke en ekstra dag på reise for å holde deg på landjorda og ha et mindre karbonavtrykk?

– Jo, selvsagt! Men da må vi sammen med arrangører og andre som setter premissene for jobbene våre finne løsninger. Når verden ser ut som den nå gjør.

«Alle» snakker om klimaet
Rundquist studerer klassisk kontrabass, og er blant musikkstudentene som står bak klimadebatten som holdes 30. april. Den arrangeres halvannen måned etter at de samme spørsmålene ble reist på en debatt på Bylarm, og etter at artist Marte Wulff ville sette i gang selvransakelser blant artistkollegaer – om hvor miljøhykleriet i blant oss lever.

«Verden er stor, det har vi glemt, men jeg vil dra på ferie. Så jeg snakker heller om noe annet,» synger Wulff i sin fortsatt ganske ferske låt «Verden er stor». Den tar opp mange av de samme paradoksene som nettmagasinet Harvest nylig skrev om: Blindsonen som opplyste, påstått miljøbevisste, nordmenn, har for egne flyreiser.

Det kan kanskje virke fånyttes og overflatisk at musikken skal redde noe som helst, når forskere, ingeniører, politikere og gründere spriker om hva som er virkemidlene? Det stopper ikke artistene/musikerne fra å snakke om det – i stort monn, i disse dager.

Og samtidig er en stor låtkonkurranse om klimakrisa lansert av artist Hanne Kolstø, som del av Klimabrølet og kampanjen Etter Oss. Sammen med miljøaktivist Even Nord Rydningen, har hun nå gående en konkurranse for å finne den store klimakampsangen (les NTB-saken om Etter Oss for eksempel i Sunnmørsposten). En jury bestående av noen av Norges mest kjente unge artister skal avgjøre hva som er klimakamplåta framfor noen.

Til NMH kommer blant andre Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører, og student og trommeslager Veslemøy Narvesen. Borgar Aamaas fra Senter for Klimaforskning holder innledning. Dessuten sitter Kulturrådets Rolf Engelsen i panelet.

– Kulturrådet har veldige muligheter til å påvirke. Vi håper de kan få inn en egen klimaplan i sine støtteordninger. Helst at det kan utløse mer penger hvis man velger å ikke fly. Men ut over det vil vi sammen se på punktene som vi alle kan endre på, hvordan gjøre gigen grønnere, sier student Rundquist.

Vil støtte utslippsreduksjon ved turneer og festivaler
– Kulturrådet jobber nå for at søkere kan få økonomisk kompensasjon for fordyrende tiltak som kan redusere utslipp og fotavtrykk knyttet typisk til turné- og festivalvirksomhet, skriver Rolf Engelsen i Kulturrådet i en e-post til Ballade.

Han er saksbehandler for den nye prosjektstøtten til kunst og kultur som tematiserer miljø og klimakrise. Forsøksordningen er en invitasjon til kunstnere og kulturarbeidere om å respondere på de pågående miljø- og klimakrisene.

I tillegg ser de altså nå på hvordan de kan støtte arrangører, artister og andre som leter etter grep for å gjøre en turnéreise, en festival eller annet, mer klimavennlig:
– Dette er en begynnelse på et arbeid fra Kulturrådets side for et mer miljø- og klimavennlig kulturliv i praksis. I samarbeid med de ulike kunst- og kulturfeltenes aktører vil Kulturrådet framover innhente kunnskap og utvikle et egnet veikart for et bærekraftig kulturliv, beskriver han.

– Dette tiltaket vil ikke ligge som kriterium på ordningene, men nå i første omgang skrives inn som oppfordring i utlysningsteksten til et utvalg ordninger, skriver Engelsen.

Sverker Rundquist, musikkstudent, arrangerer debatt om klimatiltak og turneer som kloden ikke tåler (Foto: Eskil Olaf Vestre)

Rundquist kommenterer diskusjonene som har gått i musiker- artist og arrangørmiljøer siden Bylarmdebatten:
– Kanskje klarer man ikke begynne å snakke om dette uten å være dobbeltmoralist. Så har du flydd unødvendig, da, men det er ikke slik at da kan man ikke gjøre noe, eller mene noe. Det er bedre å «være dobbel» enn å ikke gjøre noe, mener musikkstudenten.
– Målet vårt er å utvikle en felles «klimagig sjekkliste», sier han.

Facebookarrangementet for debatten på NMH «Karriere og karbonavtrykk» finner du her.
Etter oss-kampanjen kårer en vinner blant demoer sendt inn innen 10. mai – les mer om konkurransereglene på www.etteross.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev