Guro Kleveland, redaktør av Ballade (Foto: Foto: Lars Opstad)

Bli med Ballade bak ordene

Inn i lyden, ned i teksten. Ny Ballade-serie: Bak ordene.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Kjære Ballade-leser,

denne uka starter vi en ny serie her på ballade.no som vi har lagt litt ekstra arbeid bak. Torsdag 3. oktober kommer intervju med en av Norges mest aktive sangmakere, som også har et av landets aller største publikum. Vi håper å komme nært på både låtskriveren/sangdikteren – og hens publikum – gjennom personlige beskrivelser.

Tenk på teksten i låta du hørte på gang etter gang da du hadde kjærlighetssorg. Eller teksten som vennegjengen etter 25 år fortsatt synger høyt sammen. Eller ordene i en av sangene som Norge samlet seg om etter det kollektive traumet 22. juli 2011.

Hva betyr sangtekster for deg?
For noen er sangtekstene en essensiell del av et musikkstykke, om det er en protestvise, en tjueminutters proglåt med en hel, indre film i seg, eller en arie i en opera. For andre er teksten kun en del av lydbildet til musikkstykket, noe som er med på å bygge det musikalske uttrykket, uten å bære mye mening i seg selv.

Ballade starter nå opp en helt ny serie, som vi har kalt Bak ordene. Her vil vi utforske hva teksten gjør med musikken, hva tekst og tone i samspill gjør med uttrykket, hvordan det sammen skaper et budskap og uttrykk, og hvordan lytteren identifiserer seg med og involverer seg i det.

Sangtekster som ytring
I serien møter du ulike sangdiktere og tekstforfattere i norsk musikkliv, fra ulike steder i landet, og med ulik musikalsk og kulturell bakgrunn. Gjennom samtaler om og analyser av ideene og tankene bak ordene i tekster vil vi utforske det skrevne ord i musikklivet i Norge. Vi vil belyse tematikk og tendenser i lyrikk- og sangtekster, og å undersøke virkninger de kan ha for det musikalske uttrykket og for mottakerne. Hvordan blir en sangtekst til? Hva gjør teksten med en låt eller et musikkstykke, med lydbildet, med hvordan lytteren oppfatter og opplever låten, stykket eller uttrykket?

Sangtekster bidrar til å utvide ytringsrommet, og til å formidle og synliggjøre historier, opplevelser og perspektiver – ofte der andre uttrykk ikke når gjennom. Sangtekster speiler offentlighet, politisk, sosialt så vel som kunstnerisk og personlig. Sangtekster bidrar til å bygge identitet og fellesskap, og er med på å danne vår felles kulturhistorie og kulturarv. Og de kan slå hull på det du gikk og kjente på.

Sangtekster som utvikling
Artister, låtskrivere og sangdiktere som engasjerer seg for tekst, som ønsker å spre et budskap, og som bruker språket på nye måter, fortjener oppmerksomhet. Språket fortjener oppmerksomhet. Musikktekster er med på å utvikle dagligtalen, spesielt blant unge, og det er interessant å se på utviklingen av dette, både i kulturhistorisk kontekst og individuelt – for eksempel hvordan tekstforfattere tenker om sitt eget språk og sin egen utvikling som lyriker og artist.

Veien heter Videre
Serien Bak ordene har fått økonomisk støtte av Fritt Ord, som betyr en anerkjennelse av vårt ønske og intensjon om å utforske tekstkomposisjon innen musikk. Det er per i dag ingen nasjonale dagsmedier som har satt av tid og spalteplass på over lengre tid å utforske, analysere og undersøke sangteksten som del av det musikalske uttrykket i norsk musikkliv. Ballade kan og vil gjøre nettopp det: Vi er en kanal som skal bruke tid og rom på å utforske sangteksten som felt i musikken.

Vi håper dere vil følge med Bak ordene, og vi håper at serien vil skape engasjement, bygge kunnskap og inspirere – hos dere som dikter, hos dere som leser og hos dere som lytter.

Til å sette i gang serien vår vil jeg løfte noen linjer fra en av våre store sangdiktere, Anne Grete Preus, som gikk bort i august i år:

Jeg går videre på veien
Jeg går videre med deg
Hvor den går
Og hvor den kommer fra
Det pusler ikke meg
Den er en navnløs gåte
En liten melkevei
Den heter bare Videre
Tror jeg

«Veien heter Videre» – fra albumet Vrimmel (1996)

Guro Kleveland, redaktør i Ballade

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev