Tons of Rock har fått «full pott» på sin koronakompensasjonssøknad (Foto: Håvard Nesbø/@havardnesbophotography)

Koronamillioner til store festivaler: Få fikk tilslag på egne vekstplaner

Men Tons of Rock og Live Nation får rundt 60 millioner til sammen. – De færreste har klart å dokumentere godt nok til å få godkjent å søke på grunnlag av budsjett. Det sier Kulturrådet når kun én av festivalene som søkte om titalls millioner fikk hele støttesummen.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Nå er de siste vedtakene til sommerfestivalene – alle koronastengt i 2020 – klare fra Kulturrådet. Disse har tatt rundt fem måneder å behandle. Rockfestivalen Tons of Rock er den eneste blant de store sommerfestivalene som i sin helhet ble trodd på vekstplaner for 2020. Dermed får de hele søkesummen, når de søkte om tapskompensasjon basert på større billettsalg enn foregående år. De fleste blant de store søkerne må akseptere å bli vurdert på et gjennomsnitt av egne resultater, framfor å få søknader vurdert på egne resultat.

  • Tons of Rock (Oslo) får hele søknadsbeløpet på 36,1 millioner kroner.
  • Palmesus (Kristiansand) har søkt om 35,1 millioner kroner, og får 27,1.
  • Live Nation Norway – flere konserter og arrangement i Norge – har søkt om 25 millioner kroner som arrangør, og får 24,7.
  • Festningen (Trondheim) har søkt om 20,8 millioner kroner og får 8,1.
  • Stavernfestivalen søkte om over 38 millioner kroner, mottar 4,1 millioner.

Les om de siste kompensasjonstildelingene, på tilsammen 120 millioner kroner, her.

Finansdirektør Morten Valestrand i Live Nation Norway kunne vise til godt billettsalg allerede i mars, da Norge stengte ned. Det tror han har skilt dem ut i bunken.
– Det har nok vært helt avgjørende at vi kunne vise til faktisk billettsalg, i stedet for å bygge søknaden på spekulasjoner om framtidig salg. Ved nedstengningen hadde vi allerede solgt langt flere billetter enn det vi totalt sett solgte i rekordåret 2019. I tillegg har vi gjennomgående i søknaden basert oss på inngåtte kontrakter der dette var på plass, samt gjort avrundinger i vår disfavør der det har vært tvil. Derfor var vi trygge på at søknaden ville bli godkjent fullt ut, noe også revisorgjennomgangen har bekreftet at vi hadde grunn til å være, skriver Valestrand i en epost til Ballade.no.

I flere av vedtakene viser Kulturrådet til selskap som søker hver for seg, men som er del av samme konsern – og dem som har nære forbindelser til andre selskap som mottar koronamidler. Live Nation er en av eierne av Tons of Rock. Live Nation har fått midler i tillegg til festivalens tilskudd, basert på et gjennomsnittsresultat. Med andre ord målt ut i fra det de har tjent i årene før koronaen traff Norge:
– For Live Nation sin del skal støtten først og fremst bidra til å dekke driftsunderskuddet på 32 millioner for 2020, og den er derfor et kjærkomment bidrag til å sikre at vi er godt rustet når samfunnet åpner opp igjen. Og når dette skjer vil vi nok en gang kunne fokusere på å lage fantastiske opplevelser for publikum, samt bidra til å sysselsette det enorme antallet mennesker som direkte og indirekte er involvert i våre arrangementer, skriver Morten Valestrand.

Fem måneder med saksbehandling
Kommunikasjonsrådgiver hos Kulturrådet, Erica Berthelsen, sier at manglende dokumentasjon var grunnen hos mange av søkerne som ikke får alt de først søkte om.
Søkerne det har tatt lengst tid å behandle har enten hatt mangelfulle søknader/dokumentasjon eller er del av større konserner. Når det har manglet dokumentasjon har det tatt tid å innhente dette fra søker for deretter å vurdere denne nye informasjonen.
I tilfellene Palmesus og Festningen har det blitt vurdert at disse festivalene ikke tilfredsstiller kravene for å søke på bakgrunn av budsjett for 2020 og dermed har beløpene blitt avkortet. I revisjonen av Momentium har det blitt foretatt en avkorting på bakgrunn av avvik mellom innsendt budsjett, innsendt dokumentasjon og annen tilgjengelig informasjon.

Palmesus og Festningen er kontakta av Ballade, men har ikke rukket å svare innen publisering. Momentium, ved Ante Giskeødegård, vil ha bedre oversikt over saken før de kommenterer dette.
– Vi må ha mer info før vi skjønner vedtakene, sier Giskeødegård til Ballade.no.

Kulturrådet viser til at alle med søknader på over 1 million kroner ble revidert.
– Hvordan ser dere debatten knytta til det å kunne søke på store planlagte overskudd?
– Det har vært gjort et svært grundig arbeid med å revidere og realitetssjekke de som har søkt på budsjett og de færreste har klart å dokumentere godt nok til å få godkjent å søke på grunnlag av budsjett, sier Berthelsen.

– For eksempel fikk Øyafestivalen innvilget søknadssum basert på de tre foregående år, ikke budsjett, som de søkte på, mens Tons of Rock har fått innvilget på bakgrunn av budsjett, beskriver Berthelsen. Øya mottok 14 millioner i kompensasjon før jul, over samme støtteordning.

En del av debattene som har løpt det siste halve året, slik det også er for koronastøtte i andre næringer med  store internasjonale eiere, har handlet om hvor mye norske penger som kan forsvinne ut av landet.
– Jeg har ikke grunnlag for å kommentere status i Live Nations internasjonale selskaper, men jeg kan bekrefte at vi ikke har satt av penger til utbytte i 2020-regnskapet. Vårt fokus er å sikre videre drift, noe vi nå er godt rustet for, sier Valestrand i Live Nation.

Handler med hverandre
– I tilfellene hvor søkerne er del av større konsern må søknadene sees i sammenheng noe som gjør bildet mer komplekst og søknadene mer tidkrevende å revidere. Her kan det for eksempel dreie seg om fakturering mellom selskaper som søker ordningen, periodisering og inntekter eller utgifter som kan være ført på flere selskaper, utfyller Berthelsen.
I vedtakene viser Kulturrådet til hvordan noen av selskapene «har nærstående relasjoner» til andre søkere. Kulturrådet sier de kan kutte i størrelsen på støtta dersom handlinga dem i mellom ikke gjøres på armlengdes avstand og konsistent med normale markedsvilkår. Dette skriver Kulturrådets seksjonsleder og saksbehandler i en rekke vedtaksbrev.

– De største aktørene i sektoren er også store arbeidsgivere og en viktig del av kultursektorens næringskjede. Derfor skulle vi gjerne hatt søknadsbehandlingen ferdig tidligere, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på Kulturrådets egne nettsider.
– Samtidig har det vært viktig for oss å behandle søknadene grundig. Dette er fellesskapets midler, og det er vårt ansvar å forvalte dem på en best mulig måte, sier Danielsen.

Konsertselskapet All Things Live mottok rundt 37 millioner i koronakompensasjon forrige uke.

Tons of Rock har, i likhet med festivalen Festningen, søkt om kompensasjon blant annet med grunn i betydelig større billettsalg i 2020 enn foregående år. Palmesus skrev i søknaden sin om en stor arealutvidelse i forbindelse med en ny scene.

Stavernfestivalens søknad er avkorta – og justert ned med over 30 milioner kroner. Kulturrådet mener i sitt vedtak at «det ikke er sannsynliggjort at arrangementet gjennomført de foregående årene ikke er å anse som “tilsvarende eller sammenlignbare arrangementer”, eller at det foreligger “vesentlige endringer i kulturarrangementet” for 2020. Søker oppfyller således ikke Forskriftens kriterier for å søke med bakgrunn i budsjettert resultat.» Tidligere i vinter beskrev Stavernfestivalen at de blant annet har lagt ved arenakart som skulle vise betydelig mange flere publikummere enn tidligere.

Ballade.no har vært i kontakt med Palmesus, Festningen, Idyll festivalen, Stavernfestivalen samt flere søkere på samme støtteordning. Vi følger opp med flere reaksjoner dersom flere svarer.

Red. anm.: I en tidlig versjon av denne saken ble setninga om at Øya er vedtatt basert på gjennomsnittsresultat tatt ut. Det er skrevet inn igjen etter en faktasjekk tirsdag kl. 13:30. Opplysningene om Stavernfestivalen er skrevet inn kl 15:15 samme dag.

De største søkerne til kompensasjonsordninga – tap ved avlyst arrangement:
– Stavernfestivalen;
søker om 38, 5 millioner / eid av Mondrian Holding (og Sky festivals, 50/50, etter en rettsavgjørelse tidligere i år). Tildelinga er venta i løpet av tirsdag.
– All Things Live Norway AS; søkte om 38, 4 millioner / eid av danske All Things Live Aps.
– Tons of Rock Festival AS; søkte om 36, 2 millioner / eid av Live Nation (aksjemajoritet, svenskeid selskap) samt noen andre eiere. Får hele søknadssummen.
– Palmesus AS; søkte om 35, 2 millioner / eid av Nakatomi Enterprises AS (som igjen eies av Lund Gruppen og Gorilla Holding AS).
– Live Nation AS; søkte om 25 millioner / eid av svenske Ema Telstar Gruppen AB.
Kilder: Kulturrådet og Proff.no. Får nær hele søknadssummen.
– Festningen AS; søkte om 20,8 millioner/ eid av TRD Live AS, Sky Festivals AS og ALH AS (sistnevnte er brødrene Giskeødegård, som også står bak selskapet Momentium).

Kompensasjonsordninga for tap ved avlyste arrangement: Runden som straks avslutter nå gjelder for avlysninger 1. mai–31. august 2020. Både arrangører og underleverandører kunne søke. Fristen var 15. september. Kompensasjonsordninga for inneværende periode (januar–juni 2021) er ennå ikke klar fra Kulturdepartementet.

Arrangører som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensert inntil 100 prosent av netto tapte billettinntekter og merutgifter som følger av koronabegrensninger på arrangement. Kompensasjon skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017-2019. Det kan imidlertid søkes basert på et tap satt av planer for 2020, det vil si busjettet for avlysningsåret. Vedtakene og beskrivelser fra saksgangen viser at dette skulle vurderes strengt fra forvalter Kulturrådet, i og med at resultat fra tidligere år skal vurderes som utgangspunktet.

Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av tapte inntekter, maksimalt 426 593,– for selvstendig næringsdrivende.

Etter kompensasjonsordninga lanserte regjeringa også en stimuleringsordning, på nær samme størrelsesorden, fra oktober 2020.

Mer om reglene på kulturrådet.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev