Vanlig da – forbudt i år. Tons of Rock er blant arrangørene som har søkt om millionstøtte (Foto: Tons of Rock)

De største utbetalingene til sommerfestivalene 2020 kommer nå

KORONAKOMPENSASJON: Fem måneder etter søknadsfrist er noen av de største – og mest omdiskuterte – koronamillionene klare. Tons of Rock har overbevist mest i sin søknad til Kulturrådet og får drøye 36 millioner kroner.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Mandag kveld kom Kulturrådet med nyheter om den siste, store andelen av hva søkere på koronakompensasjonsordninga fikk etter nedstengt festivalsommer. Perioden juni–august har inkludert mange store norske festivaler som har kunnet søke på enten et gjennomsnitt av det de har tjent de siste årene, eller planer for økning i omsetning i koronaåret.

  • Tons of Rock får hele søknadsbeløpet på 36,1 millioner kroner.
  • Palmesus har søkt om 35,1 millioner kroner, og får 27,1.
  • Live Nation Norway har søkt om 25 millioner kroner som arrangør, og får 24,7.
  • Festningen har søkt om 20,8 millioner kroner og får 8,1.
  • Momentium Live har søkt om 18,5 millioner kroner og får 8,4.
  • Rogaland Fritidspark har søkt om 17,1 millioner kroner og får 8,5.
  • Idyllfestivalen har søkt om 13,5 millioner kroner og får 8,7.

Skriver Kulturrådet i en epost til Ballade.no. Tons of Rock er en festival for tung rock i Oslo – Palmesus er en pop(EDM)festival i Kristiansand, Festningen ligger i Trondheim, og Momentium driver flere arrangement i og rundt Molde/Giske. Idyllfestivalen skulle funnet sted i Fredrikstad.

Blant de siste søkerne finner vi også Stavernfestivalen – dette vedtaket er ennå ikke klart, Kulturrådet sier dette blir klart i løpet av tirsdag.

Kulturrådet skriver på egne nettsider at «iforrige uke ble det også klart at All Things Live får 36,4 millioner kroner, to millioner mindre enn de søkte om, for rundt 20 konserter som måtte avlyses i 2020.

Noen få søkere må fortsatt vente. Stavernfestivalen leverte inn sin siste dokumentasjon før helgen, og vil ventelig få et vedtak i morgen. I tillegg kommer en håndfull mindre søkere som fikk forhåndsutbetalt en andel av søknadssummen før jul.»

Ballade følger opp med bakgrunn og reaksjoner.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.