IFPIs tall fra 2013

Vekst i Europa, fall i Japan, stadig viktigere å satse på lokale artister.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Digital Music Report tar for seg inntektene fra innspilt musikk i de IFPI-tilknyttede plateselskapene og analyserer trender på grunnlag av disse.

Blant annet hevder rapporten at det blir stadig viktigere å satse på lokalt repertoar. I flere markeder står lokalt signerte artister for de aller fleste av de bestselgende albumene. I Frankrike gjaldt dette 17 av de 20 mest solgte albumene, i Tyskland var forholdet 7 av 10, også 13 utvalgte ikke-engelskspråklige markeder viser denne trenden, oppgir IFPI.

Les også: [link id=68675 title=»Strømmer flere norske artister«]

Vekst i Europa
I sin pressemelding oppsummerer IFPI noen hovedtrekk:

Tallene viser vekst i Europa for første gang på 12 år, mens situasjonen er stabil i USA. I Japan er det derimot stor nedgang, hele 16,7 prosent i forhold til året før.

Japan er en viktig aktør i markedet, og nedgangen gjør at inntektene globalt har falt med 3,9 prosent fra år 2012. Holder man Japan utenom statistikken er tallene for 2013 mer stabile, med et fall på 0,1 %.

Stabil strømming
IFPI anser utviklingen som positiv og peker på forbrukernes utvalg av modeller og tjenester for kjøp av innspilt musikk som en sentral årsak.

Les også: [link id=67754 title=»Opp, opp, opp«]

Paraplyorganisasjonen anslår at 28 millioner mennesker nå betaler for en abonnementsbasert strømmetjeneste, det er 8 millioner flere enn i fjor.

Totalt utgjør inntekter fra strømmetjenester 27 prosent av det digitale konsumet, mens nedlasting utgjør 67 %.

Ser man på alle inntekter samlet, står salget av fysiske formater for 51,4 prosent av disse. Inntekter knyttet til opphavsrettigheter fra fremført musikk utgjør 7,4 prosent, noe som utgjør en markant økning (19 prosent) sammenliknet med 2012.

Ulike markeder
Rapporten gir også innblikk i mest solgte artister, albumog singler, har et eget kapittel om plateselskap og gir nærmere beskrivelser av markedsforholdene i tre utvalgte land Sverige, Afrika og Kina.

Les hele rapporten.
Les IFPIs pressemelding
Se oversikt over norske IFPI-medlemmer.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev