© Runar Sandnes

– Høyner statusen for countrymusikken

Regjeringen bevilger en halv million kroner for at Norsk Country Treff på Breim kan etablere et ressurs- og kompetansesenter i 2011.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Nyheten om at Norsk Country Treff er inne på statsbudsjettet for 2011, i første omgang for å starte opp et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for countrymusikk, blir godt mottatt på Breim i Gloppen kommune i Nordfjord.
— For oss er dette veldig positivt og en god start, sier Ingemar Sårheim, daglig leder i Norsk Country Treff til Ballade.
— Dette vil høyne statusen for countrymusikk og et slikt senter vil være et samlingssted som arrangører, publikum og artister kan forholde seg til.
Knutepunkstatus neste?
Sårheim er foreløpig avventende til hva slags kriterier Kulturdepartementet legger til grunn for et slikt senter, og kan derfor ikke si mye om framdriften per i dag.
— Det er mange muligheter å gå videre på når det gjelder ressurs og kompetansen, sier han.
I budsjettet heter det også at ”Kulturdepartementet i løpet av 2010 og 2011 vil utrede muligheten for å opprette et knutepunkt for countrymusikk.”
Sårheim mener at en knutepunktstatus er interessant for Norsk Country Treff på Breim.
Les kulturbudsjettet for 2011 på denne linken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev