Larry Bringsjord (på Midem) 2003

– Demonstrativ forbigåelse av Innkjøpsordningen

Styreleder Larry Bringsjord i FONO mener at Bondevik-regjeringen nok en gang unnlater å oppfylle sin egen målsetting om utbygging av Innkjøpsordningen for fonogrammer. Ordningen står på stedet hvil, mener FONO, som påpeker det urimelige i at det brukes mer enn ti ganger så mye på skjønnlitterære bøker. – Forbigåelsen av fonogram-innkjøp er nesten demonstrativ, og helt ute av takt med regjeringens egen Sem-erklæring og Kulturmeldingen, mener Bringsjord.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— «Samarbeidsregjeringen» avslutter sitt virke med nok en gang å unnlate å oppfylle sin egen målsetting om utbygging av Innkjøpsordningen for fonogrammer, sier styreleder Larry bringsjord i en kommentar til statsbudsjettet for 2006.

— På tross av forsikringer fra politisk ledelse om økninger i budsjettframlegget for 2006, konstaterer FONO at ordningen står på stedet hvil. Dette er svært skuffende, uttaler Bringsjord, og fortsetter:

— Etter administrasjon og moms brukes det 7 millioner til innkjøp årlig. Til sammenligning brukes det mer enn 70 (!) millioner til innkjøp av skjønnlitterære bøker, i tillegg til at man i løpet av de to seneste år har etablert en innkjøpsordning for faglitteratur som foreslås øket fra 7 til 10 millioner i 2006.

— Forbigåelsen av fonogram-innkjøp er nesten demonstrativ, og helt ute av takt med regjeringens egen Sem-erklæring og Kulturmeldingen, hvor man forplikter seg til utbygging av ordningen:

«På musikkområdet må innkjøpsordningane for fonogram få vidare rammer for å styrkja norsk produksjon av høg kvalitet, slik at den blir tilgjengeleg for fleire. Det vil også tena musikklivet som heilskap, produksjonsselskap, komponistar, utøvarar og publikum.»

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper, og står for rundt
80% av de norske utgivelsene her hjemme. FONO er bindeleddet mellom og talerøret til over ett hundre frittstående selskaper, og ser i følge styreleder Bringsjord nå frem til at den nye Stoltenberg-regjeringen vil oppfylle sine vyer fra det såkalte Kulturløftet:

— Vi setter vår lit til at den nye, rødgrønne regjeringen vil holde sitt løfte om styrking av innkjøpsordningen for fonogrammer gjennom Kulturløftet, hvor det heter: «Vi vil legge til rette for en satsing på norsk musikk. Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer må utvides både i antall innkjøpte enheter og mottakssteder.»

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev