Gabriel Fliflet 2006

Columbi Egg: – Ikke fått kompensasjon

Nylig kunne Ballade melde at konsertserien Blårollinger hadde fått avslag på sin søknad om økonomisk driftsstøtte fra Oslo kommune. De så dette som en direkte konsekvens av bortfallet av LOK-ordningen i fjor. Vi har snakket med noen av de som var mest kritiske i denne saken. Hvordan har arrangører opplevd første halvår uten LOK-støtten? Folkemusikk-klubben Columbi Egg ved Gabriel Fliflet sier de ikke har fått noe kompensasjon fra kommunen.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

Musiker og arrangør Gabriel Fliflet står bak folkemusikk-klubben Columbi Egg i Bergen. I november sendte han et åpent brev til Stortingets familie- og kulturkomité der han uttrykte stor bekymring over bortfallet av LOK-støtten.

— I den virkelige verden vet vi kulturarbeidere bare så alt for godt at frie midler til kultur er det første som strykes når kommunestyret skal få budsjettet til å gå opp. (…) Ca. 40 % av vår offentlige støtte har kommet fra LOK-midlene (45 000 kr. i 2005), og omtrent like mye fra kommunen. Selv om Bergen Kommune ikke er den verste til å støtte kulturen, har jeg liten tro på at de ser mulighet til å doble støtten bare fordi Giske med ett fingerknips ber dem om dette, sa Fliflet. Han uttrykte ønske om at midlene heller burde øremerke inntil nye fordelingsorgan ble avtalt.

Hvordan har Columbi Egg merket at LOK-ordningen har forsvunnet?

— Vi var vel den arrangøren som fikk mest midler fra LOK-potten, nemlig 45 000 kroner. Vi har i ettertid jobbet mye mot kommunen, og all argumentasjon og korrespondanse resulterte i null økning. Vi fikk akkurat den samme støtten fra kommunen som vi har hatt tidligere. I tillegg ble tildelt 5000 kroner fra Hordaland fylkeskommune.

Reddet av banken

Hvordan har dette påvirket aktiviteten deres?

— Vi ble heldigvis berget av Sparebanken Vest, som bevilget nesten det dobbelte av hva kommunen bevilget. Det er jo litt paradoksalt at man ikke når gjennom i de felles offentlige organer, mens en frittstående, uavhengig bank smeller til med nesten det doble. Uten dette ville vi nok blitt mye tammere og hatt et dårligere program.

Fliflet sier han har fått signaler om at kommunene ikke har hatt mulighet til å justere inn endringen fra statlig hold, og at mye av problemet ligger nettopp der:

— Det kom for sent i forhold til kommunens budsjetter, noe som ikke burde vært overraskende for Giske. Det var ille nok å fjerne LOK-støtten, men ekstra ille at det skjedde på så kort varsel – selv om, som tidligere sagt, Bergen på ingen måte er blant de verste kommunene når det gjelder satsning på kultur.

— Denne saken er et eksempel på Fremskrittspartiets kulturpolitikk, med nedskjæringer av veldig effektive kulturmidler. Jeg hadde ikke vært forbauset om det hadde skjedd med FrP i regjering, men at dette gikk gjennom i en rød/grønn-regjering er forbløffende, avslutter Fliflet.

Folkemusikklubben Columbi Egg i Bergen er møtested for både helfrelste og nysgjerrige folkemusikkinteresserte. Det er åpent for alle som ønsker å lytte til akustisk folkemusikk fra hele kloden. Annenhver mandag er det konsert med inviterte musikere, men også åpen scene for improvisasjon, spontane innslag, allsang og dans med både amatører og profesjonelle.

Fakta om LOK
Støtten til Lokale kulturtiltak (LOK) ble fjernet på inneværende statsbudsjett. Overføringene skal heretter skje i regi av landets enkelte kommuner. Dette skapte mye strid blant mange av landets mindre arrangører, og en underskriftskampanje mot vedtaket fikk nær 10 000 støtteerklæringer i løpet av kort tid.

Kulturministeren har beroliget de lokale arrangørene med at kultursektoren samlet sett fikk en formidabel budsjettøkning, og at kommunene både er mest egnet til å foreta en slik tildeling og at de nå har økonomiske muskler til å gjøre det. Motstanderne til dette hevdet blant annet at det er en fare for at midlene forsvinner i det store kommunesluket, siden de ikke er øremerket kulturtiltak.

Har du reaksjoner eller sitter du med egne erfaringer i forbindelse med denne saken? Ballade tar gjerne mot kommentarer og innlegg på e-post.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Ph.d.-stipendiatstilling innen folkemusikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev