Behov for mer informasjon om norske artister

INNLEGG: Fremstillingene i Ballade hvor spørsmål fra VG og GramArts spørreundersøkelse belyses, trenger visse presiseringer, mener Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hvorfor er det viktig å gjøre denne undersøkelsen? Behovet for mer informasjon om alle sider ved artistyrket, er stort for oss som artistenes interesseorganisasjon. Først og fremst fordi det finnes i dag altfor lite informasjon og kunnskap om hvilke vilkår artister har som yrkesgruppe. Det er gjort svært lite forskning og undersøkelser på området.

Les saken: [link id=66588 title=»– VG vil vite hvor mye du drikker«]

Telemarksforskning, som la frem sin undersøkelse om Kunstnernes levekår for noen år tilbake, er for generell og unyansert og har dessuten ikke dekket på en tilstrekkelig måte de selvstendig næringsdrivende artistenes kår.

Trenger mer informasjon for å gjøre en god jobb for artistene!
For GramArt som artistenes organisasjon er det viktig å ha et godt bilde av hvordan det er å være frilansemusiker i dag. Dette for å gjøre en så god som mulig jobb for våre medlemmer. Spørsmålene i undersøkelsen går derfor på alt fra selskapsforhold, offentlig støtte og forsikringer. Det siste for å kunne se på muligheter for kollektivt å kunne fremforhandle nye og gode forsikringsavtaler for våre medlemmer, som ledd i vår satsing om å bedre artistenes sosiale rettigheter.

Bakgrunnsspørsmålene er stilt for å kunne se mulige sammenhenger mellom bakgrunn og karriere. Reisedøgn, øvinger, helgejobbing og karrierevalg er emner som kartlegger selve kjernen av livet til musikerne og spørsmålene om familiesituasjon kan si noe om belastningen ved å være artist. At vi har med spørsmål om livsstil, rusbruk og annet, er for å kunne få et godt bilde av hvilke behov våre medlemmer har, og ikke minst for å kunne bidra med tiltak dersom mange opplever eventuelt misbruk som et problem. Vi ønsker ikke å omvende noen. Artister må (som andre) folk få lov til å røyke eller trene så mye eller lite de vil.

Personvern godt ivaretatt
Spørsmål om livsstil utgjør en svært liten andel av en ellers omfattende undersøkelse på 65 spørsmål, og vi hadde forventet at Ballade hadde gitt et mer helhetlig bilde av undersøkelsen ved omtale av den. GramArt er derimot takknemlige for alle type innspill i saken, men kan forsikre våre medlemmer om at et samlet GramArt-styre har vurdert denne saken svært nøye over veldig lang tid og sørget for at alle spørsmål og artistenes personvern er godt ivaretatt.

Hvorfor med VG?
VG har i flere år gjennomført spørreundersøkelser blant ulike yrkesgrupper, alt fra politi, politikere, rektorer og skuespillere. At de nå ønsket å kartlegge forhold omkring yrkesgruppen artister, anser vi som en god måte for oss å nå ut til befolkningen om hvordan det er å være artist i dag. Samtidig er det en god mulighet til å innhente statistikk, som stiller oss i en bedre posisjon til å vurdere artisters behov.

Anonymitet og konfidensialitet
At undersøkelsen inneholder spørsmål om bosted og postnummer, har i hovedsak sammenheng med spørsmål om musikalske aktiviteter i oppveksten (spilt i korps, kor annet). Dette for å se om det er en sammenheng mellom penger norske kommuner bruker til musikalske aktiviteter og antall musikere de fostrer.

Artikkelen i Ballade kan gi inntrykket av at vi er ute etter å ”ta noen” eller at noen kan finne ut hvem som har svart hva. Dette tar vi sterk avstand fra. Undersøkelsen er konfidensiell og anonym. Vårt motiv, vårt fokus og vårt formål med undersøkelsen er ene og alene å få inn flere opplysninger om denne viktige yrkesgruppen samlet, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for norske artister.

Fakta, tall og statistikker er det altfor lite av i norsk populærmusikk. Det er veldig hyggelig at så mange har besvart undersøkelsen allerede. Vi ser frem til gode funn for å gjøre en enda bedre jobb for norske artister.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev