Annabel Guaita og Lars Kolstad holder foredrag og forestillinger om lytting for barn

Barnebyen Kristiansand

Cultivastiftelsen skal gjøre sørlandsbyen til Nordens fremste kulturby for barn.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Den 11. april vedtok styret i Cultiva ny strategi for perioden 2011 – 2022. Innsatsen skal styres mot barn og ungdom.

De strategiske målene er å bedre levekårene i Kirstiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelsene for livsutfoldelse, å gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst, og å videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

— Vi har tro på at en satsing på barn og unge vil ha en positiv effekt på å sikre arbeidsplasser og gode levekår, sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

Ifølge Fædrelandsvennen skal Cultiva også endre arbeidsform fra å være en passiv mottager av søknader, til selv å definere prosjekter for deretter å søke passende samarbeidspartnere.

Cultiva har samlet reaksjoner på strategiplanen. Disse kan leses på denne linken.

Kristiansand Kommune vedtok 6. desember 2000 å etablere Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse (Cultiva). Cultiva forvalter per 31.08.10 1.359 millioner kroner. Realavkastningen brukes til investering.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev