Arvid Skancke-Knutsen

Ballade lader batteriene

Ballade tar sommerferie fra mandag, men er tilbake for fullt mandag 30. juli. Vi takker våre lesere for all støtte siden oppstarten, og lover å komme tilbake med et styrket tilbud til høsten.

Kalender

Da Ballade startet opp 1. september i fjor, var det kanskje ikke så mange som hadde trodd at vi på under ett år skulle bli et av Norges ledende nettsteder for musikk. Det var satt av begrensede ressurser til prosjektet, som i utgangspunktet bare skulle drives ved hjelp av et halvt årsverk. Men det tok ikke lang tid før det viste seg at Norsk Musikkinformasjons nettavis var liv laget ­ og vel så det. Ballade er kanskje det første konsekvente forsøket på å lage en journalistisk crossover-portal for musikk her hjemme, der samtidsmusikk og populærmusikk, korpsmiljøer og bransjestoff i utgangspunktet skulle vurderes og behandles på lik linje. Leseroppslutningen har så langt gitt oss rett i at en slik tankegang var riktig, og dessuten representerer et mer samlet overblikk over norsk musikkliv enn hva både tabloidavisene og de mer spesialiserte nettstedene fanger opp.

Mye av bakgrunnen for suksessen ligger i den enorme basen av informasjon som Norsk Musikkinformasjon har bygget opp etter drøyt tyve års drift. Gjennom Ballade har disse opplysningene blitt levendegjort overfor nettbrukerne, både i form av søkefunksjoner på sidene, og som bakgrunn for våre egne artikler. Vi har publisert rundt tusen artikler siden oppstarten, og ville aldri maktet det uten alle de innspill som har kommet til oss fra forskjellige deler av norsk musikkliv. Aller mest stolte er vi nok av at vi har blitt mottatt så godt både av samtidsmusikkmiljøet og den mer alternative jazz- og popscenen, noe som vel er en indikasjon på at de vanntette skottenes tid er forbi. I vår aller første lederartikkel siterte vi den amerikanske jazzmusikeren Ornette Coleman: «Når man liker musikk, liker man mye musikk.» Det er vårt inntrykk at leseroppslutningen til Ballade speiler nettopp en slik tankegang.

Og samtidig er det svært gledelig for oss i Norsk Musikkinformasjon at vi har fått gode lesere også tar aktivt del i utformingen av avisen, og i høy grad bidrar til ideen om Ballade som en elekronisk veggavis. Flere av våre mest fremtredende komponister og kulturpersonligheter har publisert lange essays i Ballade, samtidig som en rekke andre av våre lesere har forsynt oss med tips, innspill og engasjerte leserbrev. Særlig sterkt har engasjementet vist seg i de tre tilfellene hvor Ballade syntes det var nødvendig å gå på barrikadene for en god sak. Felles for alle våre tre underskriftsaksjoner i løpet av året, var at de var tvunget frem av et ønske om å berge viktige kulturinstitusjoner i et ellers rikt land som dessverre ikke alltid synes å se egenverdien til hverken «folkelig» eller «eksklusiv» kunst. Derfor var Ballade med på opprop rundt både P2 som kulturkanal – og lynaksjonene for NoTAM og divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand. Responen på disse kulturelle redningsaksjonene ble ikke bare god ­ den nærmet seg det

overveldende, og med like stor grad av engasjement fra den jevne leser som fra mer profilerte kulturpersoner. Det er noe vi i dag er stolte over.

Ellers har Ballade de siste månedene også fått styrket den redaksjonelle siden ­ i og med deltidsansettelsen av Øyvind Holen. Vi er fremdeles en mildt sagt minimal stab, og er derfor i stor grad avhengig av respons fra våre lesere og brukere. «Dersom denne nettavisen kan bidra til økt informasjonsstrøm», skrev NMI´s direktør Jostein Simble i den aller første utgaven av Ballade, «både innad i musikklivet og overfor resten av samfunnet, er vår hensikt oppnådd.» Simble gikk som kjent bort så altfor tidlig i fjor høst, men rakk likevel å se at denne målsettingen alt var i ferd med å bli oppfylt. Ballade er blitt et sted der aktører i musikklivet daglig kan nå ut til svært mange andre musikk- og kulturinteresserte lesere, samt organisasjonslivet og de politiske miljøene. En viktig sak utover høsten ser ut til å bli den omstridte momsreformen, samtidig som også mange andre spennende ting er på den musikalske dagsordenen.

Når vi nå tar en ganske tidlig sommerferie, er det blant annet for å bruke tid på å ruste opp tilbudet med tanke på høsten. Vi er tilbake i vanlig drift mandag 30. juli, og håper alt da å ha utvidet antall søkbare musikklenker betraktelig. Vi har også andre tiltak på gang, som vi håper og tror vil gjøre oss til et enda bedre servicetilbud overfor norsk musikkliv. I mellomtiden ser vi gjerne at våre lesere sender oss råd og vink om muligheter for forbedringer ­ og ikke minst hjelper oss å ajourføre informasjonsbasen.

Den kommende uken vil vi ikke legge ut nye redaksjonelle artikler. Det er likevel mulig å få lagt inn pressemeldinger, leserbrev og nøkternt utformet informasjon om arrangementer og annet, ved å sende oss en e-post på vår vanlig adresse, eller maile informasjonsrådgiver Aslak Oppebøen direkte frem til 29. juni.

Vi takker alle våre lesere for følget så langt ­ og ønsker dere ellers en strålende sommer med rike, musikalske opplevelser. En guide til mange slike stunder finner du i Øyvind Holens artikkel «Klar For Festivalsommer», som vi publiserer i dag. Her finner du oversikt over – og omtale av ­ nærmere femti norske festivaler i sommermånedene (de fleste med egne lenker), samt pekere til rundt 25 forhåndsomtaler som Ballade har publisert. Og forsett gjerne å bruke oss gjennom sommeren, både for å gjøre bruk av informasjon fra basen vår, og for å besøke andre nettsteder på en lettvint og oversiktelig måte.

Ha en fin tid fremover ­ og hjertelig velkommen tilbake etter felesferien.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.