Marte Thorsby, IFPI, 2004 (foto: Grette.no)

– Avregningen er svært nøyaktig

Forrige uke hevdet artistorganisasjonen GramArt at det i bransjen var en mangel på fungerende løsninger når det gjelder å fordele penger som tjenes ved digital distribusjon av musikk. GramArt mener også at det tilhører sjeldenhetene at penger fra digitalt salg ender hos artist. – Kritikken er helt meningsløs i forhold til FONO-selskapene, sier leder Larry Bringsjord. – GramArt kommer her med uttalelser IFPI og IFPIs medlemmer tar sterk avstand fra, sier direktør Marte Thorsby til Ballade.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper. FONO er også medeier i Phonofile som avregner for blant annet Musikkonline (som Phonofile også eier), iTunes og 200 andre nettbaserte butikker over hele verden. Musikkonline selger blant annet musikk gitt ut av norske selskaper som er organisert i FONO.

GramArt hevder at ”det er solgt ikke ubetydelige mengder musikkfiler det ikke er avregnet artistroyalties for”. Hva er din kommentar til det, Bringsjord?

— Jeg kan bare snakke for våre selskaper, men for det første: Avregningene fra Phonofile er veldig enkle, ryddige og lett å forstå. Det er tull at det ikke er enkelt å forstå. Det er faktisk et svært nøyaktig avregningsapparat.

— For det andre: FONO-selskapene avregner digitale royalties til artistene. Jeg kan ikke gå god for alle, men jeg vet i hvert fall at de fleste gjør det.

— For det tredje: Det er først i fjor at salget tok seg skikkelig opp. Man kan oppleve artister som ikke har fått avregning fordi de har for lite til gode. Når man har så små avregninger som 100 kroner venter man med utbetalingen til neste avregning (avregningen fra Phonofile skjer kvartalsvis, plateselskapene avregner på halvårig eller helårig basis, journ. anm.).

— Omsetning via Phonofile har vært så utrolig liten helt til i fjor at enkelte artister sikkert lurer hvis ikke de hører noe, men de fleste avregner artistroyalties. Selvfølgelig gjør de det.

GramArt sier de er i dialog med flere selskap med henblikk på artistroyalties, har FONO vært i kontakt med GramArt?

— Jeg har ikke blitt kontaktet av GramArt i denne saken. Jeg har kontaktet GramArt på mail, og Terje Klausen er velkommen hit for å se på systemet.

— Jeg har vært i kontakt med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Artistforbundet, og orientert om avregningssystemet. Avregningen er svært nøyaktige, helt ned på øret faktisk. Så kritikken er helt meningsløs i forhold til FONO-selskapene, sier Larry Bringsjord i FONO.

IFPI

Ballade har også snakket med IFPI-direktør Marte Thorsby, som organiserer de fire store multinasjonale plateselskapene i Norge samt en håndfull andre norske og internasjonale selskaper.

GramArt hevder at ”det er solgt ikke ubetydelige mengder musikkfiler det ikke er avregnet artistroyalties for”. Kan du kommentere det?

— Dette er naturligvis helt feil og GramArt kommer her med uttalelser IFPI og IFPIs medlemmer tar sterk avstand fra. Alle artister, lokale som internasjonale, har fått, eller vil få avregning fra digitalt salg akkurat på samme måte som de får for fysisk salg. Det er en veldig stor mengde data som skal behandles fra digitalt salg, og avregningene krever nye rutiner.

— Mye av det som er solgt i 2006 kommer til avregning i 2007, og om artistene ikke har fått sine royalties inntil nå, så kommer pengene så snart systemene er kvalitetssikret og ansett for å være tilstrekkelig gode.

Har IFPI vært i kontakt med GramArt for å løse eventuelle problemer knyttet til avregningssystem for salg av digitale musikkfiler?

— Dette er ikke et forhold mellom IFPI og GramArt, men mellom plateselskapene og nettbutikkene, som jo leverer rapportene som danner basis for avregningene til artistene.

Er IFPI-selskapene fornøyde med nøyaktigheten i avregningene fra butikkene man bruker?

— Vi har ikke grunn til å tro at det er feil i rapportene, men de er langt mer omfattende enn man var vant til fra fysisk salg, og blir til dels levert sent. Og siden dette krever en omlegging både hos plateselskapene og i nettbutikkene kan det helt sikkert skje forbedringer. Men det viktige er naturligvis at artistene får de pengene de har krav på, det er det overhodet ikke tvil om, sier Marte Thorsby.

Les GramArt-innlegget og intervju i lenkene under. Besøk hjemmesidene til FONO, IFPI og GramArt. Les også denne kommentaren fra dagens VG, skrevet av Stein Østbø.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev