Tysk domstol legger ansvaret for ulovlig opplasting på opplasteren, og ikke tjenesten som gjør opphavsrettsbeskyttet materiale tilgjengelig.

En domstol i München (OLG) avgjorde i forrige uke at Youtube ikke kan holdes ansvarlig for brudd på opphavsretten på deres plattform. Retten tillegger dette ansvaret kun opplasteren, melder Musicbusiness Worldwide (MBW)

Dette betyr at Youtube, i Tyskland, ikke holdes økonomisk ansvarlig for ulovlig opplastet musikk.

– Feil avgjørelse
GEMA, TONOS tyske søsterorganisasjon, mener avgjørelsen er feil.

– Dommen kan ikke rettferdiggjøres ut fra et økonomisk perspektiv, ettersom den fortsatt gjør det mulig for Youtube å tjene godt på reklame, uten at dette kommer artister og låtskrivere til gode, sier advokat Dr Tobias Holzmuller i GEMA til MBW.

Organisasjonen har lenge krevd en bedre betalingsmodell for sine medlemmer, ettersom tjenesten også kaller seg en musikktjeneste. GEMA mener det derfor er naturlig at tjenesten lisensierer innhold på lik linje med andre musikktjenester.

Youtube har foreløbig ikke betalt noe til GEMA.

Youtube imøtegår
Etter publisering av dommen skrev Youtube imidlertid til MBW at de har åpne dører og selvsagt også vil samarbeide med GEMA slik at rettighetshavere blir riktig kompensert for sine arbeider. Youtube avsluttet svaret med at den amerikanske tjenenesten håper å komme til en løsning med tyskerne, slik de har gjort det i flere andre europeiske land.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, og GEMA forbereder allerede en mulig ankesak når de har sett domspremissene.

Publisert:

Del: