Åtte musikerstillinger og fire dirigenter skal bort allerede til høsten.

Luftforsvarets musikkorps Foto: Forsvaret

MusikkKultur melder at det igjen er kutt for Forsvarets Musikk. Dette ble bestemt på et møte tirsdag. 12 kunstneriske stillinger skal bort, fordelt på åtte musikerstillinger og fire dirigenter. Kuttene, som skal iverksettes allerede 1. august i år, kommer som en konsekvens av langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem i 2016.

Tubaist i Luftforsvarets Musikk og tillitsvalgt i Forsvarets Musikk; Ola Ellefsen mener at kuttene ikke er i samsvar med Stortingets vilje, men blir mulige når de tas som del av interne prosesser i organisasjonen.

– Sånn som vi tolker merknaden fra stortingsflertallet til statsbudsjettet for 2018, så er det ingen politisk vilje i Stortinget til å redusere Forsvarets musikk. Her håper jeg flertallet kan samle seg og gjøre noe, sier Ellefsen til MusikkKultur.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Han har kjempet i mange år mot stadig foreslåtte nedleggelser, og begynner å bli lei av kuttrundene som ofte ender med redning fra Stortinget. Nå setter han sin lit til at Kulturdepartementet, som har overtatt deler av finansieringen av korpsene vil gripe inn. Det samme gjøre leder Hans Hans Ole Rian i MFO, som også er svært skuffet over det nye kuttet.

– Det blir færre musikerstillinger, og enda mer usikkert å søke jobb i forsvarsmusikken, og så er det veldig alvorlig for dirigentutviklinga i Norge. Det at fire dirigenter fjernes, er alvorlig i seg sjøl, men Forsvarets musikk har hatt en tradisjon for å påta seg et stort ansvar for yngre norske dirigenter, og brukt mye tid og ressurser på å utvikle dem sier han til MusikkKultur.

Brigader Ole-Asbjørn Fauske, sjef i Forsvarets fellestjenester lover på sin side at ingen musikere skal miste jobben det kommende året. Kuttene vil komme i ubesatte stillinger, som har kommet som en følge av ansettelsesstopp de siste årene.

– Jeg mener at dette ikke er et brudd på det Stortinget ønsker for korpsene. Strukturen skal bestå, slik Stortinget har bestemt, men det blir noen færre stillinger i hvert korps, sier Fauske til MusikKultur.

Publisert:

Del: