Forsvarets musikk er 200 år: historien om en skandaløs kulturforvaltning

Det er å håpe at korpsene snart får forutsigbar og god forvaltning på linje med de øvrige kulturinstitusjonene i landet, skriver Ola Ellefsen.

Kutt for Forsvarets musikk

Åtte musikerstillinger og fire dirigenter skal bort allerede til høsten.

Skal Kulturdepartementet delfinansiere Forsvarets Musikk?

– Vi forutsetter at det følger friske midler med flyttingen, sier både Svein Harberg kulturpolitisk talsmann i Høyre og leder i MFO Hans Ole Rian.