Høringsnotat vil bli sendt ut 23. februar, innspillsmøte vil bli avholdt under by:Larm og høringsfrist blir 3. april i år.

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utvikle strukturen i de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale sentrene for jazz, for folkemusikk, kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene. Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter.

I prosessen vil Kulturrådet åpent invitere aktørene i feltet til å komme med innspill til et høringsnotat om sentrene og deres betydning i musikkfeltet. Notatet blir sendt ut 23. februar med høringsfrist 3. april. Kulturrådet inviterer også til et innspillsmøte i Oslo i forbindelse med by:larm 3. mars fra kl 9-11.

– Vi håper med dette på innspill fra et bredt tilfang av aktører, musikere og organisasjoner i musikkfeltet, og fra regional og kommunal forvaltning, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Publisert:

Del: