Kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke mener festivalutbytte er uproblematisk. – Vi vil ikke straffe noen for å tjene penger på kultur, sier Bjerke.

© Johannes Granseth/Øyafestivalen

Etter Øyafestivalen i fjor signaliserte daværende kulturbyråd Torger Ødegaard (H) at festivaler som tok ut utbytte risikerte å miste inntektene fra det offentlige.

– Det er ikke meningen at man skal ta ut store utbytter når man får offentlig støtte, sa Ødegaard til Aftenposten.

Øyafestivalen har de siste årene levert svært gode resultater. I 2009 valgte Øya-gründerne å ta ut to millioner kroner i utbytte. I 2011 overførte Øya 1,7 millioner kroner til eierne i Norfest AS, for årlig leie av blant annet merkenavnet “Øyafestivalen”.

Den offentlige støtten til festivalen er på rundt tre millioner kroner i året.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Kommunen har snudd
Nåværende kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke (V) avviser at kommunen vil revurdere støtten til festivaler som tar ut utbytte, slik Ødegaard varslet i fjor.

– Det er flott at musikkfestivaler har suksess, og jeg synes ikke det skal være ekskluderende i seg selv at festivalene tar ut utbytte, sier Bjercke.

Bjercke understreker at totaløkonomien bør spille inn når utdelingen av støttemidlene skal diskuteres. Han mener likevel det ville gitt feil signaler å frata Øyafestivalen støtte på grunn av høy lønnsomhet.

– Vi er glade for og stolte av at det er kulturaktører i Oslo som kan skape levebrød for seg selv og andre. Dette er noe vi ønsker å satse mer på, å fremme kultur som næring, sier han.

Vurderer egen ordning
Flere norske kommuner ser på måter å lage separate støtteordninger for kommersiell og ikke-kommersiell kultur. Tromsø og Bergen har allerede lansert musikk- og kulturnæringsfond, mens Stavanger vurderer å innføre et slik fond fra nyttår.

Bjercke åpner for å endre måten støttemidlene fordeles på også i Oslo. En egen ordning som skiller mellom kultur som næring og ikke-kommersiell kulturvirksomhet kan være en god løsning, mener kulturbyråden.

– Det er en utfordrende sektor. Enkelte kulturarrangementer er tydelig næring eller ikke-kommersielle, mens andre er i grenseland. Uansett vil vi ikke ha som kriterium at man ikke skal tjene penger på kultur, sier Bjercke.

Les også: Oslo kommune ønsker seg bort fra knutepunktordningen

Følg Ballade på Twitter

–Aksjeselskap mest ryddig
Pressesjef i Øyafestivalen, Jonas Prangerød, er fornøyd med at Oslo kommune ikke ønsker å frata festivalen støtte. Han mener imidlertid at debatten som har oppstått i kjølvannet av festivalens økonomiske suksess, har vært unødvendig.

– Da vi søkte om status som knutepunktfestival i 2007, forsikret vi oss om at vi hadde kommunen med på laget. Det var også en forutsetning for oss at vi kunne fortsette å drive som et aksjeselskap, noe vi formidlet klart og tydelig den gangen, sier Prangerød.

Prangerød er ikke avvisende til tanken om et kulturnæringsfond i Oslo, men han er usikker på om egne ordninger for ulike typer kulturvirksomhet er veien å gå.

– Måten festivalene organiseres på bør ikke være avgjørende for hvem som er verdige kandidater. Vi har for vår del alltid følt at det er mest ryddig og gjennomsiktig å være et AS, fordi alle inntekter og utgifter samlet i et selskap, sier Prangerød.

Publisert:

Del: