Alle 16 spiller og skriver for hverandre i OJKOS

Nytt jazzorkester for unge, utøvende komponister i Oslo skal videreutvikle talenter.

Kulturrådet vil ha dialog om støtteordinger

Inviterer til seminar om komposisjon, produksjon og formidling av nye musikkverk

Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor og amatørkor ikke skal «omtales i samme åndedrag».

– Det profesjonelle korfeltet har havnet i en ond sirkel

Lav status for ensemblesangeren er hemmende for den profesjonelle korvirksomheten i Norge, hevder ny masteroppgave.

Hva skjer med ensemblestøtten til kor på høyt nivå?

Korforbundet er bekymret for ensemblene. Forbundet reagerer også på at Kulturalliansen forbigås.

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på om det er vilje i regionene til å bidra til finansiering til langsiktig virksomhet, sier Preben von der Lippe i Norsk kulturråd.